Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om

Til forsidenAvisAktiviteter

 

Foredrag i Den Bette Skole i Skelund efterår 2019

Fra Kirkebladet september-oktober-november 2019:

Mandage kl. 15-17

Pris pr person kr. 80 for foredrag, kaffe og brød.

OBS: Bemærk, at foredragene kun finder sted hveranden mandag i denne sæson.

23.9.2019. Niels Pedersen.

»Om H. C. Andersen«. Udødelighed er som sneen.

I foredraget vil Niels Pedersen fortælle om den røde tråd i HCAs forfatterskab, selviscenesættelsen og den fiktive identitet.

HCA voksede op på »Usædelige Fyen«, hvor 30% af alle børn blev født uden for ægteskab og hvor børnedødeligheden var stor. Da H. C. Andersens far døde efter to års sygdom var det vinter og ruden var frosset til og åbenbarede de smukkeste mønstre. Moren pegede på ruden og fortalte H. C. Andersen, at isdronningen sikkert som amen i kirken havde taget faren. Lige så sikkert som at Åmanden i Odense Å årligt krævede mindst ét offer. Faren var rationalist. Troede på at Kristus var et menneske, men et usædvanligt menneske. Da faren bekendtgjorde det for den unge HCA hev moren sønnen ind i stuen, smed et tæppe over dem begge og bekendtgjorde, at det var djævelen, der talte gennem faren og bad højt Fadervor for den skræmte søn. H. C. Andersens far havde åbenbaret en eventyrverden for sønnen. Læst Holberg, Lafontaine, Shakespeare og Brødrene Grim og spillet teater for ham. Bedstemoren havde fyldt ham med løgnehistorier. Med alt dette i bagagen flygtede H. C. Andersen som 14-årig til København.

Alt dette og meget meget mere vil N. P. i sit foredrag fortælle om.

7.10.2019. Hans Flou.

Ny film: Slotte og Herregårde i Østhimmerland – Natur og Kultur.«

2. del i denne serie. Filmen omhandler Visborggård, Thygeslund og Havnø og viser både bygninger og den specielle natur omkring disse gamle steder. H. F fortæller, at han har været heldig at få nogle gode filmklip af dyrelivet, bl.a .optagelser af grævlinge i Havnø skov.

Filmen er en slags status lige nu, idet ejerne på de tre steder velvilligt stillede op til fotografering, endda med hele familien samlet.

Filmen varer 40 min., hvilket er lidt længere end H. F. plejer, idet han havde så meget materiale, der gerne skulle med. Før filmen fortæller han lidt historie fra de gamle godser.

21.10.2019. Helene Barksmann.

»Fortællinger om min barndom på Grønland«.

Helene Barksmann vil give os en fortælling om sin barndom og ungdom i Grønland og sin videre færd som lærer i Grønland og Danmark.

Hun kommer ind på sin store familie, som ernærede sig med fiskeri. Fiskeriet udviklede sig til en stor virksomhed, som hendes far og brødre havde oparbejdet. En af familiens store glæder var, når de drog til deres sommerplads. De fiskede ørreder og torsk, som blev saltet, røget og tørret til vinteren.

Foredraget omfatter mange billeder.

4.11.2019. Torben Vinkler.

»Hvad er der sket – med os – de sidste 100 år«

Det er ubestrideligt, at de sidste 100 år har vendt op og ned på stort set alting – både uden om os og inden i os. I dette foredrag vil Torben Vinkler – til dels i causeriets form – trække en række »lange linjer« op og belyse vigtige ændringer i økonomiske, sociale kulturelle og kirkelige forhold fortrinsvis i Danmark, men også med udblik til verden uden for os.

18.11.2019. Mette & Henrik Christensen.

»Om forfatteren Nis Petersen«

Nis Petersen skøjer eller konge dog en af Guds udvalgte. En collage om Nis Petersens liv og digtning.

I løbet af foredraget vil Nis Petersen og hans livsforløb blive præsenteret bl.a. gennem digte, brevuddrag, billeder og musik. N P er for længst død, men er han også glemt og borte? Ja, måske, men han har dog stadig noget at sige til mennesker i vores tid. Nis Petersen var på mange måder et sammensat menneske. Hans liv var præget af stor rastløshed og indre uro. Hele livet befandt han sig midt på kamppladsen mellem livsmod og meningsløshed. Et ikke ukendt fænomen for det moderne menneske, så der er noget at hente i Nis Petersens ord.

25.11.2019. Præsten i Tårs, Kirsten Munkholt.

»Julehistorier«.

Kirsten Munkholt vil give os fortællinger og tanker om advent og jul samlet gennem 40 år som præst i det nordjyske.

 

Den Bette Skole i Skelund

 

Kommenter 10.09.2019