Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt
Til forsiden / Veddum Avis / Byfornyelse

Kirsebærallé langs cykelstien

Nu er det sidste af kirsebærallen plantet efter af gode folk fra Skelund og Veddum. Det skete lørdag d. 22 November 2014.

De små træer fik alle en god madpakke hestemøg med i hullet, så nu kan de bare begynde at gro, når det bliver forår.

Der var ca. 200 nye træer, en del af dem er deponeret hos Danny, så der er nogen at plante efter med, og evt. bruge til andre gode formål.

Det kunne jo være sjovt, hvis der begynder at komme veddumkirsebær i haverne igen.

Bent Brams fotograferede arbejdet

Veddumkirsebær plantes langs cykelstien af gode folk fra Skelund og Veddum Veddumkirsebær plantes langs cykelstien af gode folk fra Skelund og Veddum Veddumkirsebær plantes langs cykelstien af gode folk fra Skelund og Veddum Veddumkirsebær plantes langs cykelstien af gode folk fra Skelund og VeddumVeddumkirsebær plantes langs cykelstien af gode folk fra Skelund og Veddum Veddumkirsebær plantes langs cykelstien af gode folk fra Skelund og Veddum Veddumkirsebær plantes langs cykelstien af gode folk fra Skelund og Veddum

Næste hold Veddum Skelund kirsebær

Klipning af podegrene til andet hold kirsebær

Så blev der klippet podegrene til det næste hold Veddum Skelund kirsebær, de bliver jo lavet af Villy Mougaard Blomstergården ved Viborg.

MVH. Danny.

22.02.2013 Kommentertop

Kirsebæralléen renoveres med træer af lokal oprindelse.

Nyt fra Skelund-Veddum landsbykontorSkelund-Veddum landsbykontor har fået tilsagn om 169.125,00 kr. fra Projektstøttekontoret under NaturErhvervstyrelsen til genplantning af den allé, som blev skabt for ca. 15 år siden. Til genplantning produceres træer af de originale Skelund-Veddum kirsebær. Projektet er lavet i samarbejde med Villy Mougaard fra Blomstergården ved Viborg, der udover at rumme en af Danmarks største samlinger af frugttræer og –buske, er specialister i at opformere træer af ældre sorter til bevaring for eftertiden. På Blomstergården er man allerede i gang med at lave de nye træer. Der er klippet podekviste på nogle af de få træer, der er tilbage af den oprindelige Skelund- Veddum kirsebærsort. Podekvistene podes på rødder af fuglekirsebær og til september plantes de første små, nye kirsebærtræer ud.

Ud over at alléen genskabes skal der i samarbejde med bl.a. Lokalhistorisk forening laves et hæfte med historien om kirsebærrene i Skelund og Veddum. Før i tiden leverede området store mængder af kirsebær til fremstilling af kirsebærvin og forskellige andre kirsebærprodukter. Med projektet håber vi at få skabt en ny æra for de gamle kirsebærtraditioner på egnen. Vi håber der kan skaffes tilstrækkeligt med kirsebær til en prøveproduktion af kirsebærvin hos en vinproducent. På sigtåbnes der op for en lokal produktion af kirsebærprodukter med henblik på at fortælle besøgende at de befinder sig i et af de gamle kirsebærområder i Danmark.

Yderligere oplysninger om projektet kan fås hos formanden for Skelund-Veddum Landsbykontor Jess Vibech Laursen på tlf. 4032 5377, Gartner Danny Juul Jensen på tlf. 3030 1176 eller hos projektets praktiske gris Villy Mougaard, Blomstergården ved Viborg på tlf. 8665 1288.

06.01.2013 Kommentertop

Projekt: Bevaring af Skelund-Veddum Kirsebær i lokalsamfundet

KirsebaerHej, Så skulle det være sikkert at der er 100% tilskud på 169.000Kr til kirsebær projekt Veddum/ Skelund til nye træer langs cykelstien mm. Træerne skal laves/ podes af vores lokale sort, samt bog om kirsebæernes historie og måske brygning af lokal kirsebærvin mm.

Mvh. Danny og godt nytår.

Projekt: Bevaring af Skelund-Veddum Kirsebær i lokalsamfundet

Målsætningen er at styrke fællesskabet mellem landsbyerne Skelund og Veddum med et projekt, der erindrer om en fælles kulturhistorie og skabe en fælles indtjening til gavn for lokalsamfundet ved bevarelse og udbredning af den lokale kirsebærsort Skelund-Veddum kirsebær.

Baggrunden for projektet

Gennem et par århundreder har Skelund og Veddum været centrum for en større kirsebærproduktion. I 2000 plantedes der en allé på en 3 km. lang strækning langs en nedlagt jernbane, der i dag er udlagt som cykelsti. Dette projekt skal først og fremmest fylde hullerne ud med de originale Skelund-Veddum kirsebær.

kirsebaerAktiviteterne

Det er planen at Blomstergården indsamler podekviste i februar 2013 hhv. 2014 og får dem opformeret. Træerne er klar til udplantning i september 2013 henholdsvis 2014.

For at udbrede den del af egnens kulturhistorie, der vedrører kirsebærrene er det tanken at udgive et hæfte, eller lille bog om man vil, der beskriver træet og frugten samt fortæller hele historien om Skelund-Veddum kirsebærret og dets betydning for egnen omkring de 2 landsbyer.

Såfremt vi kan få minimum 50 kg bær fra de tilbageværende træer i 2013 eller 2014 har vi aftalt med en vinproducent, at han vil lave en prøveproduktion af Skelund-Veddum kirsebærvin. Kirsebærvinen skal bruges ved markeringen af projektets færdiggørelse i august 2015.

06.01.2013 Kommentertop

Kommentarer

Podeskvistene klippes 02-02-201302-02-2013

Idag blev startskuddene klippet. Villy fra Blomstergården kom forbi, og hentede et læs skud til podning.

Kommenter


 

Veddum Avis Aktiviteter Byfornyelse Debat Efterlysninger Foreninger Landdistrikt Steder