Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt
Til forsiden / Veddum Avis / Byfornyelse

Skelund-Veddum Kirsebær

Slutrapport over projektet: "Bevaring af Skelund-Veddum kirsebær i lokale i lokalområdet".

Projektperioden er fra 4. oktober 2012 til 15. juni 2015.

Projektet er et InSitu-bevaringsprojekt for Skelund-Veddum kirsebær i lokalområdet med genplantning af kirsebærtræer lavet udfra de oprindelige lokale træer, informationamateriale i form af et hæfte og informationsstander i Skelund og renovering af informationsstanderen i Veddum.

Projektet er ledet af Villy Mougaard fra Blomstergården ved Viborg.

Projektets indhold og forløb:

Indsamling af podekviste feb. 2013Projektet startede med en pressemeddelelse med offentliggørelse af tilsagn om projektet.Derefter blev der indsamlet posekviste i foråret 2013 i de gamle kirsebærtræer af den lokale sort i Veddum, hvor der stadig er enkelte af de gamle træer tilbage. Ved at anvende planter lavet ud fra de originale Skelund-Veddum kirsebær understøtter projektet endvidere egnens kulturhistorie.

 

Kirsebærtræerne blev podet på kraftige grundstammer for at opnå stærke og robuste træer. Af flere årsager blev de første kirsebær-træer i kirsebærallen først udplantet i foråret 2014 ved et fælles arrangment langs den gamle banestrækning mellem Skelund og Veddum, der i dag er cyklsti. Fra Skelund Hovedgade 3, Skelund, 9560 Hadsund til Veddum Hovedgade 66, Veddum, 9560 Hadsund.

Indsamling af podekviste i 2014

Næste portion kirsebærtræer blev podet i foråret 2014.

Udplantning i april 2014

Plantning af kirsebæralle i november 2014De sidste træer i kirsebæralleen er udplantet i november 2014 igen som et fælles projekt.

Sideløbende er der indsamlet lokale historier, avisudklip og etiketter af kirsebærsaft og kirsebærvin.

Den indsamlede information er suppleret af et interwiev med gartner Danny Juul Jensen, Veddum, hvis familie har været kirsebærdyrkere og opkøbere i flere generationer.

Egon Juul Jensen plukker kirsebær

Indsamling og bearbejdelse af materialet til informationshæftet er foretaget af Blomstergården og deres medarbejder.

Gamle historier, billeder og avisudklip er samlet til et hæfte, som er suppleret med opskifter på anvendelse af Skelund-Veddum kirsebær.

Hæftet indeholder også beskrivelse af Skelund-Veddum kirsebær. Genplantningen af kirsebærallene er dokumenteret. Desuden er der henvisning til hvor Skelund-Veddum kirsebærtræer produ-ceres og sælges.

Hæftet udleveres til alle interesserede i Skelund-Veddum området og alle andre, der har interesse i at vide mere om Skelund-Veddum kirsebær som haveplante eller til erhvervsmæssig brug. Der er udleveret hæfter til foreninger til uddeling i begge byer og til turistkontoret i Hurup. Hæftet udbredes også fra Blomstergården ved Viborg i forbindelse med information om plantegenetiske ressourcer og bevaring og plantning af lokale sorter.

Til formidling af hæftet om Skelund-Veddum kirsebær er opført er informationsstander i Skelund og informationsstanderen i Veddum er renoveret. Ved begge standere er der en kasse, hvor interesserede kan tage et hæfte.

Projektet er afsluttet med en præsentation den 20. juni 2015 af hæftet om Skelund-Veddum kirsebær og servering af kirsebærvin, som et eksempel på et produkt, der kan produceres af Skelund-Veddum kirsebær. Ved samme lejlighed blev den nye informationsstander i Skelund fremvist. Det var planen først at fejre renoveringen af kirsebæralleen i august 2015 med en reception for de lokale og alle interesserede - både private og erhvervsdrivende, der må have interesse i Skelund-Veddum kirsebær, men afkortningen af projektperioden har fremrykket afslutningen af projektet.

Smagsprøver og informationstavleInformationstavlenReceptionPræsentation

Undervejs i projektet er der udsendt pressemeddeleser både ved projektstart, klipning af podekviste, og ved udplantning, samt ved afslutning af projektet med præsentation af den tilplantede kirsebæralle, hæfte, informationstavle og servering af kirsebærvin.

Projektet har medført en del presseomtale. Både klipning af podekviste, begge plantninger og præsentation af hæfte og informationsstander i Skelund. Eksempler på presseomtale er vedhæftet slutrapporten.

Projektets væsentligste resultater:

Kirsebæralleen

Projektets væsentligste resultat er genplantning af kirsebærallen mellem Skelund og Veddum. Andre væsentlige resultater er den færdige hæfte, kirsebærvin og informationsstanderen i Skelund.

 

Alle elementer, der er med til at fastholde og viderformidle viden om den lokale kirsebærsort Skelund-Veddum kirsebær.

Hæftet har eget ISBN-nummer og er indsendt til Dansk Bogfortegnelse og kan rekvireres af biblioteker efter omtale i Dansk Biblioteksfortegnelse. Hæftet er sendt til Det Kongelige Bibliotek, Pligt-afleveringen.

Læs mere om projektet under Kirsebæralle.

Etiket til vinen

Kommenter


 

Veddum Avis Aktiviteter Byfornyelse Debat Efterlysninger Foreninger Landdistrikt Steder