Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om
Til forsiden / Avis / Debat

Alle muligheder må undersøges, før vi lukker børnehave og skole

Kommunen overvejer igen at forlade Veddum og evt. Skelund. Som borgere må vi gøre vores til at belyse alle alternativer.

Økonomiudvalget har bestilt en analyse af mulighederne for at lukke børnehaven Stjernen i Veddum og flytte børnene til Skelund eller Als.

Samtidig undersøges muligheden for at lukke Skelund skole helt og flytte børnene til Als.

Derudover undersøges muligheden for at flytte 7. – 9. klasse fra Als til Hadsund.

I Skelund sogn er der godt 30 børn i dagplejealderen (0 – 2 år) og 30 børn i børnehavealderen (3 – 5 år).

”Kloge kvadratmeter” handler normalt om at skabe bedre læringsrum inden for det eksisterende byggeri. Er det klogt at lukke eksisterende bygninger, som ikke kan anvendes til noget bedre?

Transporten

I 2012 kiggede landsbyforeningerne på, hvad det betyder for transporten at samle børnehaverne i Als og Veddum.

En stor fremtidig institution vil, uanset beliggenheden, give øget kørsel - med belastning af både miljøet og forældrenes tid og pengepung til følge. Det er hverken i miljøets eller familiens tarv.

En institution i Als vil ramme forældre fra Veddum eller Skelund hårdere end omvendt, da en væsentlig del af forældrene nødvendigvis må skulle køre på arbejde – enten mod vest til Hadsund eller mod nord til Aalborg. For mange forældre vil det være en bedre løsning af benytte en af børnehaverne i Bælum, Terndrup eller Hadsund.

Kommunekassen kan muligvis spare lidt penge på vedligeholdelsen af Stjernen, men betyder det blot, at udgifterne væltes over på forældrene som øget transport?

Børnehaver omkring Skelund Sogn

Andre byer

Andre landsbyer har også oplevet at blive ladt i stikken af kommunen. Det er måske værd at høre nærmere til deres erfaringer med at oprette små private børnehuse? Er de gamle bygninger et aktiv for byerne?


 

Kommenter

25.10.2018

 

Veddum Avis Aktiviteter Byfornyelse Debat Efterlysninger Foreninger Hilsen Landdistrikt Steder