Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om
Til forsiden / Avis / Debat

Børnehaven Stjernens fortsatte eksistens i Mariagerfjord Kommune

Børnehaven Stjernen i VeddumIndlæg indsendt af:

Kirsten Gade Steen, Gl. Kærvej 5, Veddum, 9560 Hadsund

Som forælder til børn, der har benyttet Børnehaven Stjernen, og som nu går på Havbakkeskolen, undrer jeg mig over, at økonomien hos os bliver meget bedre af, at institutionerne bliver slået sammen i større enheder i Als.

Det er ikke, fordi jeg ikke kender begrebet stordriftsfordele. Men der er bare forskel på en produktionsvirksomhed og en offentlig daginstitution, fordi institutionen skal ses i en større samfundsmæssig sammenhæng:

En sammenlægning af institutionerne i Als vil betyde øget kørsel – en miljø-, tids- og privatøkonomisk træls konsekvens, som måske også, isoleret set, vil betyde, at Skelund og Veddum bliver mindre attraktive at bosætte sig i. At det er skidt for lokalsamfundet siger sig selv.

Men kunne det ikke også give kommunen en udgift, når familier med dårlig økonomi og uden bil bosiddende i Skelund og Veddum ikke kan aflevere deres børn? Børn, som kommunen i sidste ende, efter udgifter til sagsbehandling, må betale for at sende med taxi til Als. Og forældre, der ikke får den tætte kontakt med institutionen, som kan være særlig vigtig her. Jeg tænker bare, at de kr. 350.000, som man hidtil ekstra har sponseret Børnehaven Stjernen i Veddum med, hurtigt kan få ben at gå på…

Og de samme kr. 350.000 har slet ikke været spildte i mine øjne. I institutionernes ydertimer – åbne- og lukkevagten – er der ikke så mange børn, som der er midt på dagen. Og er der nu kun 3 børn i Veddum og 6 i Als, kunne én pædagog passe dem alle. Stordriftsfordele.

Men de kr. 350.000 har betydet, at de få børn, der er blevet hentet sidst i børnehaven, har kunnet nyde en pædagogs nærvær noget mere, end tilfældet har været tidligere på dagen, når børnehaven er fuld. Børn, som efter en lang dag i institutionen, har skullet hjem til fortravlede forældre, med hovedet fuld af en lang dag på job og den forestående aftensmad, bad, tøjvask, madpakker, og alt det andet, der typisk hører til aftenstunden i børnefamilien. Praktiske ”skal-opgaver”, der betyder, at der ikke er meget tid til nærvær med de små. Det har det været rigtigt godt for disse børn, at de har haft lidt nærvær med pædagogen før lukketid. Og det samme gælder for de børn, som om morgenen er ”hevet ud af sengene” og sendt i børnehave med havregrynene under armen. Nærvær, som der bliver stadig mindre af, på trods af, at vi alle i hjertet ved, at det er det, der gør en forskel for børnene. Det handler også om et ordentligt børneliv.

Så med en merudgift på kr. 350.000 sparer både kommune og forældre ressourcer til transport, tid og miljø, samtidig med at vi får kvalitet til børnene – både børnene, der går i Stjernen i Veddum, og de, der går i Krible-Bo i Als. Det, synes jeg egentlig, er en ok forvaltning af de offentlige midler.

Og så undrer jeg mig over, at et forslag om sammenlægning af institutionerne kommer fra de ansatte. Jeg forstår godt, at det er træls at ”vide”, at der kunne være flere ressourcer til rådighed, hvis institutionerne var slået sammen. Hvor mange flere ressourcer, der reelt er tale om, har jeg dog aldrig set noget konkret på. Og eftersom det ikke er første gang, at vi har denne debat om sammenlægninger, kan jeg godt tvivle på, om der er ret meget at komme efter. Måske er den virkelig gode økonomi ved sammenlægningerne herude bare en myte?

 


 

Kommenter

25.10.2018

 

Veddum Avis Aktiviteter Byfornyelse Debat Efterlysninger Foreninger Hilsen Landdistrikt Steder