Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om

Veddum.dk/ Avis / Foreninger

 

TilbageTil nyt fra Thor
Til generalforsamling Veddum LandsbylaugFrem

Referat fra borgermøde

BORGERMØDE ONSDAG DEN 22. MARTS 2017 KL. CA. 19.30

27 deltagere.

Leo byder velkommen.

 

I KULTURHUSET VEDDUM SAL

EMNER PÅ PROGRAMMET ER BL.A.:

Lys på cykelsti

Leo informerer om tilskud på 100.000kr fra teknik og miljø.  Dog kun ved inteligent belysning. Der ned nedsat et udvalg med Jan Thøgersen, Marion Kronbo og Leo Korsgaard.

Fælles hjemmeside med Skelund  

Vi er startet med at inddrage Skelund i ”Det sker i Veddum,” så den fremover kommer til at hedde ”Det sker i Skelund/Veddum”.

Borgervækst

Peter Muhl og Jens Eriksen fortæller om projektet med borgervækst. Der skal sælges et nøglefærdigt hus i både Veddum og Skelund. Der er lavet et samarbejde med Eurodan Huse samt Jutlander Bank om typehus og finansiering søger pt, efter marketings partnere.

Lokalplan

(kommunen er inviteret) Ane Foghmar Godskesen er rejst til Randers Kommune, og der er kommet en ny kvinde til at stå for det. Hun har inviteret til et møde, hvor de samme som tidligere deltager for Veddum og Skelund.

”Fest under fælles himmel” (evaluering og fremtid)

Festen blev en fest. Med lille overskud, så der er lidt start kapital til næste fest. Leo vil deltage med sine tidligere erfaringer. Til det nye udvalg. Erfaringen siger at der er for koldt i ridehallen.

Kirsebærallé

(overskydende træer, plantes i efteråret 2017) (placering?) Alt finansiering er færdigt behandlet og alt er betalt. Vi eftersøger muligheder til plantning af de sidste træer. Evt ved Fjernvarmeværk og Vandværk.

Vindmølle park i Veddum kær

(kommunen er inviteret) Kommunen er forhindret. MFK har sendt en skrivelse med  status på sagen.

Korup Å-sti.

Der er lavet en ny tinglyst sti. Som alle interesserede må bruge. Der er vandring bededagsaften. Hvor man går fra Skelund kirke til Visborg kirke og får hveder.

Flagvogn og placering.

Flagvognen er i øjeblikket placeret oppe på fjernvarmeværket, vi er ved at købe en ny flagvogn, som forventes indkøbt indenfor overskuelig fremtid.

Nye projekter / projekt ideer i lokalområdet

(legeplads/renovering af springvand/??) Leo efterlyser flere initiativer, med evt, en deltager fra Landsbylauget.

Affalds Indsamling

d. 2/4 kl. 10:00, (event) Vi prøver at lave en anderledes event. I samarbejde med Thor. Evt. med hygge og grill ved Shellterspladsen.

(klik på billede for at følge link)


 

Kommenter

13.09.2018

Veddum Avis Aktiviteter Byfornyelse Debat Efterlysninger Foreninger Hilsen Landdistrikt Steder

 

?