Til forsiden / Veddum Avis / Foreninger

Stiftende generalforsamling til Børnehaven Kirsebærhaven

På Facebook, SKELUND-VEDDUM VORES FÆLLES BYER er opslået:

Indbydelse til stiftende generalforsamling af foreningen Kirsebærhaven Havbakkedistriktets private naturbørnehave d. 24/9 kl. 19.00

Kære borgere i Havbakkedistriktet

I forbindelse med den varslede lukning af børnehaven Stjernen i Veddum, har en samling af lokale nedsat en initiativgruppe med henblik på at starte en privat institution i samme lokaler, således at vi i området Skelund/Veddum fortsat beholder en børnehave og dermed bakker op om det lokale liv og erhverv.

Formålet med foreningen er at den skal drive og varetage en institution der modtager børn i alderen 3-6 år. Institutionen skal ligeledes leve op til, de til enhver tid gældende krav og love, der er inden for institutionsområdet.

Endvidere er formålet:

At Kirsebærhaven vægter natur, æstetik og bevægelse. En tryg hverdag i en lille institution skal være med til at sikre at børnenes mentale, sociale, kreative og motoriske udvikling styrkes samt udvikle barnets evne for et aktivt fællesskab. Børnehavens beliggenhed rummer enestående muligheder for naturoplevelser, leg, læring og fordybelse. Ved fornuftigt samvær med naturen og tid udendørs hver dag, lærer børnene at sætte pris på, og at være aktiv i og med naturen.

Dagsorden

Synes du ovenstående lyder som et interessant initiativ?

Og vil du være med til at støtte op om bevarelse af en børnehave i lokalområdet?

Så mød op til stiftende generalforsamling i lokal historiske lokaler oven på børnehaven Stjernen. Veddum hovedgade 44, 9560 Hadsund.

Med Venlig Hilsen
Initiativ gruppen af:
Kirsebærhaven

Stiftende	generalforsamling af foreningen Kirsebærhaven

Kommenter

13.09.2018