Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om
Til forsiden / Avis / Foreninger

Kommunen bevilger Thor halvdelen af udgiften til tag, nyt køkken, nyt toilet mv.

Udvalget for kultur og Fritid har bevilget tilskud til THOR - motion og samvær til halvdelen af udgiften til udskiftning af tag, nyt køkken, nyt toilet mv.

Udskiftningen er anslået til 255.785 kr. inkl. værdien af frivillig arbejdskraft. Der er således bevilget op til 127.893 kr.

Den 3. april 2018 godkendte udvalget i alt ni ansøgninger til vedligeholdelsespuljen for haller og klubhuse.

Puljens formål er at medfinansiere i forhold til foreningers og selvejende institutioners fysiske faciliteter samt større energiforbedringer, som er anbefalet i energirapporten.

Der ydes op til 50 % i tilskud (eks. moms) til vedligeholdelsesprojekter. Frivilligtimer kan medregnes i projektbudgettet med kr. 100,- pr. time.

Thor er bevilget halvdelen af udgiften til tag, nyt køkken, nyt toilet mv.

Kommenter

25.10.2018


 

 

Veddum Avis Aktiviteter Byfornyelse Debat Efterlysninger Foreninger Hilsen Landdistrikt Steder