Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenAvisForeninger

 

Udskyd generalforsamling i marts

Frivillige foreninger skal i aflyse aktiviteteter indtil videre frem til udgangen af marts 2020. De seneste opdateringer og gældende anbefalinger fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

DGI’s advokat og juridiske chef, Steen F. Andersen, har udarbejdet et notat om udsættelse af en forenings ordinære generalforsamling begrundet i den nuværende situation med Coronavirus, her af fremgår bl.a.:

Generalforsamlinger i marts bør udsættes.

I vedtægternes findes ofte en regel om hvornår generalforsamlingen skal afholdes.

I den nuværende situation kan man se bort fra dette. Dirigenten må konstatere, at der er en saglig grund til, at fristen ikke kunne overholdes. Det kaldes force majeure. Fejlen er ikke væsentlig, og den udsatte generalforsamling er således lovlig og beslutningsdygtig.

Ny generalforsamling skal afholdes hurtigst muligt efter at situationen gør det muligt.

Selvom den allerede indkaldte generalforsamling blot er udskudt, er der tale om en ”ny” ordinær generalforsamling, og der skal derfor ske indkaldelse på ny med overholdelse af vedtægternes indkaldelsesfrist og –måde.

Der kan kun afholdes digital generalforsamling, hvis det fremgår af vedtægterne.

Vent med at aflyse generalforsamlinger i april

Der er i øjeblikket ikke grundlag for at lade være med at indkalde til generalforsamlinger, der skal afholdes i april. Men kan I vente til 30. marts, hvor der gøres status på Coronasituationen, og stadig overholde varslingsfristen, bør I vente med at indkalde. Det kan i indkaldelsen anføres, at der må tages forbehold for aflysning afhængig af Coronasituationen.

Den siddende bestyrelse fortsætter til der er valgt en ny

Den siddende bestyrelse fortsætter indtil ny generalforsamling har været afholdt. Bestyrelsen bør dog i denne periode agere mere forsigtigt, så den ikke træffer andre beslutninger end dem, som hører til almindelig drift eller er uopsættelige beslutninger.

Kontingent skal ikke sættes ned fordi foreningen har været lukket

Et kontingent er udtryk for en betaling for medlemskabet af foreningen, og er ikke bare betaling for en bestemt mængde træning, kampe mv.

Bestyrelsen bør kun mødes digitalt

Hvis I har akutte sager, der skal tages hånd om, bør I overveje, om det kan klares fx ved et telefonmøde, skype eller lignende digitale løsninger.

Man kan jo også kommunikere via mail eller messenger.

Kommenter 18.03.2020