Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om

Til forsidenAvisForeninger

 

Generalforsamling i Brugsen

Veddum Brugsforening afholdt ordinær generalforsamling onsdag 10. april 2019.

Bestyrelsen havde stillet forslag om lukning. Forslaget blev stemt ned, og der er valgt en ny bestyrelse.

Den nye bestyrelse er

  • Bente Bonde (aktiv suppleant).
  • Jan Svendsen (bestyrelsesmedlem og kontakt til støtteforeningen),
  • Lotte Georgi Eriksen (næstformand),
  • Mette Muhlig Jensen (bestyrelsesmedlem),
  • Orla Jørgensen (formand) og
  • Vinnie Brokholm (sekretær),

Blandt de første tiltag bliver en mindre omflytning i butikken, et strategimøde for bestyrelse og støtteforening, fast månedlig budgetopfølgning samt indsamling af erfaringer fra andre Brugser i lignende situationer.

 

Brugsen april 2019

 

Kommenter 27.04.2019