Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenAvisForeninger

 

Fællesspisning og Brugsens generalforsamling 18/8

Brugsen har nu fastsat en ny dato for generalforsamling: Tirsdag den 18. august 2020.

Fælles aftensmad kl. 17.30 før Brugsens Generalforsamling kl. 19

Da det var en stor succes sidst, starter vi med fællesspisning kl. 17.30.

Pris: 50,- pr. person. Tilmelding kan ske i Brugsen eller til salen, når vi nærmer os.

19:00 Brugsens generalforsamling i Salen

Kom og hør nyt om butikken

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner.
  3. Forelæggelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om disponering af årets resultat.
  4. Indkomne forslag fra bestyrelsen: Forslag om aktivitetsudvalg.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På Valg er Mette og Vinnie, Vinnie modtager genvalg, og Bente er villig til valg til bestyrelsen.
  7. Valg af suppleant. Mette vil gerne stille op som suppleant.
  8. Eventuelt

Forslag skal meddeles skriftligt til bestyrelsens formand Orla Jørgensen senest 2 uger før mødet.

Senest 10 dage før generalforsamlingen skal foreningens regnskab og eventuelle forslag være fremlagt i Brugsen til udlevering til medlemmerne.

Opslag

Kommenter 16.06.2020