Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenAvisForeninger

 

Brugsens generalforsamling 2020

Brugsen har holdt sin generalforsamling i august 2020.

Brugsen har overlevet et år mere, det er en succes. Til gengæld har vi ikke sikret Brugsens fremtid, det er en udfordring.

Mette og Bente byttede plads i bestyrelsen og der var ingen, der vil deltage i et aktivitetsudvalg eller etablering af lejlighed, som bestyrelsen havde foreslået.

Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner.

De sidste 35 år har vi jævnligt fået at vide, at Brugsen kommer til at lukke.

Gennem de seneste 5 år har Brugsen ovenikøbet haft underskud og en omsætning, der falder lige så hurtigt som befolkningstallet. Men vi er trods alt ikke lukket endnu.

Brugsen kom ud af 2019 med et underskud på 32.000 kr. Det er ikke tilfredsstillende at have underskud, men det er trods alt en væsentlig fremgang i forhold til forrige år, hvor vi havde et underskud på 282.000 kr.

Vi sluttede med et fantastisk godt regnskab for december, men januar og februar 2020 var katastrofale. Vi havde ikke penge i kassen til at betale regningerne fra Coop. Det kunne være gået helt galt, men så kom Coronakrisen. Omsætningen steg og momsen blev udsat, så vi har haft en solid kassebeholdning siden, men det får jo en ende.

Trods lavere personaludgifter og større omsætning ligger vi pt. under budget, og hvis vi ikke gør det bedre end budgetteret resten af året, kommer vi ud med et minus på 80.000 kr.

Veddum er nu den mindste Brugs i det nordlige Jylland. Sammenlignet med de andre har vi lave personaleudgifter. Til gengæld har vi dårligere avance.

Mål og strategi

Bestyrelsens vigtigste mål er at sikre brugsens fremtid. Det vil vi gøre ved at øge omsætningen ved mere salg af fødevarer, flere nye varer og en velindrettet butik.

Absolut første prioritet er en markant forbedring af likviditeten, så vi får ro for COOP.

Taktikken er hele tiden at tage små skridt i den rigtige retning, uden det koster ret meget.

Eksempler på handlinger:

Istandsættelse af butikken

Butikken og de udvendige arealer har over flere omgange fået en overhaling.

Det er sket med frivillig arbejdskraft og brugt inventar, så udgifterne har være ubetydelige, men vi synes også Brugsen fremstår velindrettet og vedligeholdt.

Personaledag

I juni var en del af personalet på inspirationstur til andre små brugser. Imens passede Lis og Erling butikken. Personalet kom hjem med masser af gode ideer, som vi kan bruge

  • ”Den kolde Bager”, hvor man kan købe frosne kager, pizzasnegle
  • Personaleplakat.

Men rundturen viste også, at vi godt kan være stolte af vores egen brugs. Det er ikke alle steder, at butikken er lige pæn.

Kunderne er godt tilfredse med vores Brugs

COOP laver hvert halvår en kundeundersøgelse. Den sidste er lavet i november 2019.

Vores Brugs er blandt de 20 % bedste af samtlige Dagli’ Brugser (nr. 57 ud af 306 butikker).

Vi gør det godt på service, hygiejne og lokale initiativer.  Til gengæld skal vi blive bedre til at have nye og spændende varer i butikken.

Ved vores egen undersøgelse i maj fremhævede de fleste kunder det gode personale og en overskuelig butik med god plads. Hvis vi vil gøre butikken bedre, er det særligt mere afvekslende frugt og grønt, vi skal koncentrere os om.

Stor opbakning fra medlemmer

En række enkeltpersoner gør en kæmpe indsats for at bevare Brugsen. Det drejer sig om frivilligt arbejde, betaling forud på debitorkort og gaver.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Vinnie modtog genvalg, og Bente, der var suppleant blev valgt til bestyrelsen.

Mette gik ud af bestyrelsen men blev valgt som suppleant. I praksis får det ingen betydning, da alle er aktive.

Aktivitetsudvalg

Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at melde sig til et aktivitetsudvalg, som kan aflaste os med nogle hyggelige arrangementer på torvet og i Brugsen. Ingen meldte sig.

Etablering af lejlighed på første sal

Vi skal sikre Brugsens likviditet.

En mulighed kan være at etablere en lejlighed på 1. sal.

Hvis investeringen kan finansieres ved borgerandele, kan der skabes en fast indtægt.

Projektet forudsætter, at en gruppe borgere tager initiativet og med kyndig hjælp opstiller et projektforslag og udbyder andele eller lignende.

Heller ikke her var der nogen der meldte sig. Mathias Knudsen vil dog undersøge, om nogle studerende kunne være interesserede i at lave et projekt.

Støtteforeningen

Støtteforeningen har samlet penge sammen, og forventer at bidrage til vedligehold af brugsen men ikke drift.

Der er bla. givet tilskud til en tilbudsskanner og foreningen overvejer at give tilskud til reparation af en fryser, der stod af i sommer.

Der ligger tilmeldingskort i Brugsen. Læs mere om foreningen på https://vores-brugs.dk/

Opslag


Kommenter 29.08.2020