Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenAvisForeninger

 

Generalforsamling Brugsen 2021

Veddum Brugsforening holder generalforsamling onsdag den 21. april 2021 kl. 19.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner
 3. Forelæggelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om disponering af årets resultat.
 4. Indkomne forslag fra bestyrelsen:
   Forslag digitale generalforsamlinger
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
   På Valg er Jan, Lotte og Orla.
   Lotte og Orla genopstiller.
 7. Valg af suppleant.
 8. Eventuelt

Forslag skal meddeles skriftligt til bestyrelsens formand Orla senest 2 uger før mødet. Gerne på mail: orla5snabelamaildk

Senest 10 dage før generalforsamlingen skal foreningens regnskab og eventuelle forslag være fremlagt i Brugsen til udlevering til medlemmerne.

Når vi nærmer os generalforsamlingen, kommer der opslag i Brugsen om tilmelding.

Plan A

Vi holder generalforsamlingen under åben himmel.

Erhvervsstyrelsen bekræfter, at udendørs generalforsamlinger omfattes af begrebet ”foreningsaktiviteter”, hvorfor udendørs generalforsamlinger nu er lovlige, når følgende betingelser opfyldes:

1. at forsamlingsloftet på maksimalt 50 personer overholdes.

2. at generalforsamlingen afholdes under åben himmel, det vil sige, at en hver form for udendørs overdækning er ulovlig.

Plan B

Hvis flere end 50 medlemmer med ledsager tilmelder sig, skal generalforsamlingen afholdes delvist digitalt.

Vi vil naturligvis gøre, hvad vi kan for at hjælpe alle til rette.

VIL DU VÆRE MED TIL AT STYRKE FÆLLESSKABET?

Brugsen er ejet af medlemmerne, og vi er en frivillig bestyrelse, som står bag butikken.

Vi søger lige nu nye kræfter til bestyrelsen.

HVEM SØGER VI?

Vi efterlyser især to personer, som synes, det er sjovt at samarbejde om en fælles opgave.

Vi mødes cirka en gang om måneden og derudover hjælper vi, så meget vi har tid og lyst til.

HVAD FÅR DU UD AF AT VÆRE AKTIV I BESTYRELSEN?

Du kan først og fremmest være med til at sikre fremtidens Brugs i Veddum. Du er med til at drøfte butikkens strategiske udvikling og planlægge aktiviteter i og omkring butikken, som giver mening for vores medlemmer.

HVORDAN KOMMER DU MED I BESTYRELSEN?

Hvis du er 18 år og har været medlem af Veddum Brugsforening i mindst en måned, kan du stille op på generalforsamlingen den 21. april og vi glæder os til at se dig!

VI ER TIL AT TALE MED!

Vil du vide mere om, hvad vi laver, og hvad rollen indebærer, eller kender du den helt rette til opgaven, så er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen

Morten og Orla

1 / 5
Brugsens generalforsamling 2021
2 / 5
Brugsens personale og bestyrelse
3 / 5
Vin på torvet Edmond Georgi præsenterede rødvin og portvin i august
4 / 5
Heidi kommer med friske fisk en gang om ugen
5 / 5
Til Halloween pyntede børnehaven med græskar, Tut kom med pølsevognen og Dorte havde bagt kager

Brugsens generalforsamling 2021
Brugsens personale og bestyrelse efteråret 2020
Vin på torvet Edmond Georgi præsenterede rødvin og portvin i august
Heidi kommer med friske fisk en gang om ugen fra september 2020
Til Halloween pyntede børnehaven med græskar, Tut kom med pølsevognen og Dorte havde bagt kager

Kommenter 02.04.2021

Veddum Brugsforening