Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenAvisForeninger

 

Generalforsamling Veddum Landsbylaug er aflyst ind til videre

Generalforsamling Veddum Landsbylaug er aflyst ind til videre

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg : Bestyrelsesmedlemmer Suppleanter Revisor

På valg til bestyrelsen:

Pia Overby Gade, modtager genvalg

Belinda Wendelbo, modtager genvalg

Suppleant:

Johnny Rasmussen,

Revisor:

Orla Jørgensen,

Lone K. Jensen,

6. Kontingentfastsættelse

7. Fremtidig virksomhed
8. Eventuelt

Opslag

Kommenter 28.04.2020