Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om
Til forsiden / Avis / Foreninger

Generalforsamling Veddum Landsbylaug

Generalforsamling Veddum Landsbylaug

Onsdag d. 21/3-18  kl.19:00, i Veddum Sal.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg : Bestyrelsesmedlemmer Suppleanter Revisor 

På valg til bestyrelsen: 

Suppleant:

Revisor:

6. Kontingent fastsættelse 

7. Fremtidig virksomhed 

8. Borgervækst

9. Mobilitetsplan Havbakkedistriktet. (NT)

10. Eventuelt.

 

Generalforsamling Veddum Landsbylaug. Foto Jan Thøgersen 2018

Kommenter

25.10.2018


 

 

Veddum Avis Aktiviteter Byfornyelse Debat Efterlysninger Foreninger Hilsen Landdistrikt Steder