Til forsiden / Avis / Foreninger

Generalforsamling Veddum Landsbylaug

Generalforsamling Veddum Landsbylaug

Onsdag d. 21/3-18  kl.19:00, i Veddum Sal.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg : Bestyrelsesmedlemmer Suppleanter Revisor 

På valg til bestyrelsen: 

Suppleant:

Revisor:

6. Kontingent fastsættelse 

7. Fremtidig virksomhed 

8. Borgervækst

9. Mobilitetsplan Havbakkedistriktet. (NT)

10. Eventuelt.

 

Generalforsamling Veddum Landsbylaug. Foto Jan Thøgersen 2018

Kommenter

13.09.2018