Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om

Til forsidenAvisForeninger

 

Generalforsamling i Lokalhistorisk arkiv Veddum

Mandag 15- 4 – 2019 kl. 19.00 i vores lokaler Veddum Hovedgade 42 første sal.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Jeg skal gøre opmærksom på at ingen i bestyrelsen ønsker genvalg.

Det vil sige at der ikke for nuværende er nogen til at varetage arkivets interesser.

Med venlig hilsen

Ulla Otte

Det er med stor sorg, at Lokal historisk Arkiv må meddele, at Anne Marie Larsen kaldet Mie er afgået ved døden den 4. januar 2019.

Arkivet har mistet en aktiv og dedikeret kasserer og bestyrelsesmedlem.

Mie var med i bladudvalget til 'Gammelt nyt' og renskrev derfor mange skrifter, der kom i bladet.

Mie var en ildsjæl på mange områder.

Ære være hendes minde

Lokal historisk Arkiv Veddum

Alice Cæsar Jensen og Ulla Otte

 

Kommenter 12.03.2019