Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenAvisForeninger

 

Generalforsamling i Havbakkedistriktets Mobilitetsforening udsat

Indkaldelse til generalforsamling i Havbakkedistriktets Mobilitetsforening

tirsdag den 24. marts 2020 Kl. 19:00 – ca. kl. 21:00

Havbakkeskolen i Als (Aulaen)

Pilotprojektet omkring mobilitet i Havbakkedistriktet blev igangsat for næsten et år siden, og Havbakkedistriktets Mobilitetsforening blev stiftet i marts måned 2019.

Der indkaldes derfor til generalforsamling, hvor foreningen ud over de ”almindelige” punkter på en generalforsamling, også vil informere mere bredt om fremtiden for Foreningen og det arbejde, der gøres for at forbedre mobiliteten for borgerne i Havbakkedistriktet og de fem landsbyer – Als, Øster Hurup, Veddum, Skelund og Helberskov – der udgør Foreningens aktivitetsområde.

Borgere, sommerhusejere, personer med erhverv eller som leder frivilligt arbejde i Havbakkedistriktet inviteres derfor til generalforsamling i Havbakkedistriktets Mobilitetsforening

Information om fremtiden og om mobiliteten i Havbakkedistriktet

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Kort velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Registrering af fremmødte (ud fra landsbytilknytning, men uden følsomme persondata)
 5. Bestyrelsens beretning ved formanden
 6. Forelæggelse af årsregnskab og næste års budget ved kassereren
 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (§ 3, stk. 2 i vedtægterne)
 8. Indkomne forslag
 9. Valg i henhold til § 5, stk. 2 (formand og sekretær modtager genvalg)
 10. Valg af én suppleant til bestyrelsen
 11. Valg en revisor og revisorsuppleant
 12. Evt. valg / nedsættelse af udvalg
 13. Eventuelt

Havbakkebilen 2019

Kommenter 18.03.2020