Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om

Til forsidenAvisForeninger

 

Generalforsamling i Thor

THOR motion og samvær Veddum-Skelund holder generalforsamling Veddum Hovedgade 39, onsdag 27. februar kl.19.00

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Aflæggelse af beretning, til godkendelse

3) Fremlæggelse af revideret regnskab, til godkendelse

4) Fastsættelse af kontingent

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. § 6

På valg  Morten Hald (modtager genvalg)

10) Valg af suppleant til bestyrelsen

På valg Jan Thøgersen (modtager genvalg)

11) Valg af kritisk revisor

På valg Jesper Eskildsen (modtager genvalg)

12) Eventuelt

Kom trygt! Vi hygger os med kaffe og kage, og der er kandidater til alle poster

På billedet ses konstitutionen 2018, hvor den tungeste skulle være formand og den letteste næstformand. Så Morten blev formand, Sophia næstformand og Karsten kasserer! Jan er suppleant og sekretær.

 

Kommenter 11.02.2019