Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenAvisForeninger

 

Thor generalforsamling onsdag 26. februar 2020 19:00-21:00 i Thor

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent 
 2. Aflæggelseaf beretning, til godkendelse
 3. Fremlæggelse af regnskab, til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forslag til vedtægtsændring: §6 stk 2: "Bestyrelsen består af 3 medlemmer" ændres til: "Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
 6. Valg afbestyrelsesmedlemmer, jvf. § 6 (på valg: Sophia og Karsten).
  Hvis vedtægtsforslag bliver vedtaget vælges 2 mere.
 7. Valg af suppleanttil bestyrelsen (på valg: Jan)
 8. Valg afrevisor (på valg: Jesper)
 9. Eventuelt

Bestyrelsen

 

På billedet ses konstitutionen 2018, hvor den tungeste skulle være formand og den letteste næstformand. Så Morten blev formand, Sophia næstformand og Karsten kasserer! Jan er suppleant og sekretær.

Konstitutionen 2018, hvor den tungeste skulle være formand og den letteste næstformand. Så Morten blev formand, Sophia næstformand og Karsten kasserer! Jan Thøgersen er suppleant og sekretær.

Bestyrelsen har aftalt med Charlotte Lindstrøm Christensen, at hun tager sig af bogholeriet. Peder Amby holder øje med huset.

 

Kommenter 18.02.2020