Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om

Til forsidenAvisForeninger

 

Thor er i god form

Motionsforeningen Thor i Veddum har holdt generalforsamling 27.februar 2019.

Foreningen har navnet THOR - motion og samvær - Veddum Skelund, fordi den hører hjemme i det hus, der blev bygget til husflidsforeningen Thor i 1933. Foreningens formål er både motion og kulturelt og socialt arbejde, og den samler medlemmer fra både Veddum og Skelund.

Kontingentet er så billigt, at alle kan være med og Thor har næsten 300 medlemmer fordelt på 77 familiemedlemskaber og 39 enkeltmedlemskaber.

Ved generalforsamlingen gjorde formand Morten Hald rede for årets aktiviteter.

Af sociale aktiviteter kan nævnes udflugt til Lille Vildmose, skøjtetur i Aalborg, gocart i Mou, familiecykeltur til Ø.Hurup med grill og ikke mindst en campingweekend på Fur med 70 deltagere.

Af sportslige aktiviteter kan nævnes flere MTB-løb, cykelmotionsløb, kvindeløb i Hadsund, cirkeltræning og boksetræning i huset. 

Der er i år købt nye motionsredskaber og maskiner, og der er ved frivilligt arbejde og med kommunalt tilskud blevet renoveret toilet og køkken/møderum.

Økonomien, som Charlotte Christensen fremlagde, kører godt. Ud over kontingenter får Thor bidrag fra menighedsrådet, fordi motionister uddeler kirkebladet fire gange om året. Der var genvalg på alle poster, og bestyrelsen konstituerede sig uændret.

Hilsen Jan

 

På billedet ses konstitutionen 2018, hvor den tungeste skulle være formand og den letteste næstformand. Så Morten blev formand, Sophia næstformand og Karsten kasserer! Jan er suppleant og sekretær.

Konstitutionen 2018, hvor den tungeste skulle være formand og den letteste næstformand. Så Morten blev formand, Sophia næstformand og Karsten kasserer! Jan Thøgersen er suppleant og sekretær.

Bestyrelsen har aftalt med Charlotte Lindstrøm Christensen, at hun tager sig af bogholeriet. Peder Amby holder øje med huset.

 

Kommenter 05.03.2019