Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenAvisForeninger

 

Generalforsamling Veddum Amatørteater 25/3 aflyst

Generalforsamlingen i Veddum amatørteater ude ved Tut den 25 marts klokken 1900 er aflyst på ubestemt tid, på grund af Corona . Det er en tid hvor vi skal passe på hinanden og der er blevet vurderet at generalforsamlingen ikke er af en sådan karakter at den skal afholdes derfor er denne beslutning blevet truffet.
Pas på andre og dig selv.

Hilsen 

Allan

 

Veddum amatørteater

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Veddum Amatørteater indkalder hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 4 onsdag den 25. marts 2020 kl.19.00 ude ved Tut.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af årsrapport og godkendelse af årsrapporten.
 4. Kontigentfastsættelse.
 5. Valg af bestyrelse.
  1. På valg er:
   1. Allan Andersen.
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt

Forslag til pkt. 6, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Opslag

Kommenter 16.03.2020