Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenAvisForeninger

 

Generalforsamling Veddum Amatørteater 28/10

Veddum amatørteater

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Veddum Amatørteater indkalder hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 4 onsdag den 28. oktober 2020 kl.19.00 ude ved Tut.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af årsrapport og godkendelse af årsrapporten.
 4. Kontigentfastsættelse.
 5. Valg af bestyrelse.
  1. På valg er:
   1. Allan Andersen.
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt

Forslag til pkt. 6, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

 

 

Opslag

Kommenter 28.09.2020