Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om
Veddum.dk/ Avis / Foreninger

Veddum LandsbylaugNyt fra Veddum Landsbylaug

Springvand

Springvandet er sat i drift igen efter en længere pause. Der er lavet en del nyinstallationer for at få det til at fungere selvstændigt, og det ser ud til at fungere godt!

Flagallé

Den nye flagvogn, som Birger og Jan har monteret i sommer, er taget i brug og fungerer udmærket, siger flagholdet.

Infoskærm

Der arbejdes med et forslag om informationsskærm i Brugsen. Skærmen skal informere om lokale aktiviteter, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt med en tilsvarende skærm i Skelund.

Vælgermøde

Vælgermøde på Skelund Skole? Landsbylauget vil sammen med Skelund Landsbyforening arbejde på at arrangere et valgmøde på Skelund Skole. Fokus skal være landdistriktspolitik generelt, men med særligt fokus på Havbakkeskolens distrikt og de bestræbelser på at samle institutionerne i Als, som vi omtalte i seneste nyhedsbrev.

Vi mener, som vi skrev i forrige nyhedsbrev, at det er et skråplan hen imod større og større centralisering, som vil udsulte landdistrikterne.

I stedet bør man arbejde på at bevare bæredygtige institutioner som børnehaven i Veddum og skolen i Skelund.

Selvfølgelig koster det flere penge at have en skole delt på flere matrikler, men til gengæld får man overskuelighed og trivsel for børnene og bevarer Skelund-Veddums tiltrækning som bosætningsbyer!

I samme retning arbejder vi, når vi deltager i lokalplansarbejdet og mobilitetsplan for Mariagerfjord kommune.

Bestyrelsen

 


Kommenter

25.10.2018