Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om

 

Veddum.dk/ Avis / Foreninger

TilbageTil Nyt fra laug
Til skoleFrem

Skolebestyrelsen udfordrer

Forældrebestyrelsen på Havbakkeskolen har, fordi skolen er økonomisk presset pga. kommunens tildelingsmodel sendt byrådet et brev med bl.a. følgende indhold:

Fremadrettet ser Skolebestyrelsen en mulighed i at daginstitutioner og skole samles på en matrikel for at understøtte den pædagogiske linje, udnytte ressourcerne bedst muligt og give børnene det bedst mulige tilbud.

Skolebestyrelsen ønsker ligeledes, at vi i Havbakkedistriktet har børnene fra dagtilbud til de skal videre i ungdomsuddannelse.

Veddum Landsbylaug mener skolebestyrelsen har ladet sig presse til at give et dårligt svar på et godt spørgsmål!

På tværs af god landdistriktspolitik sulter man de små institutioner i landsbyerne, så de kives indbyrdes om økonomien og prøver at redde deres eget.

Men resultatet, når man går ind i det spil, er blot at man trin for trin likviderer de mindste og samler institutionerne i næste større enhed.

Altså om nogle år lukkes Havbakkeskolen, og børnene flyttes til Hadsund!

I stedet for skal vi i fællesskab kæmpe for en ordentlig landdistriktspolitik, der afsætter de ressourcer, der skal til for at give børnene i mindre institutioner et ordentligt tilbud.

Det koster noget at opdrage og uddanne de kommende generationer, og det koster noget at støtte det gode liv i landsbyerne. Det er derfor vi har en landdistriktspolitik!

Bestyrelsen

Veddum Landsbylaug


 

Kommenter

Veddum Avis Aktiviteter Byfornyelse Debat Efterlysninger Foreninger Hilsen Landdistrikt Steder