Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om

Til forsidenAvisLanddistrikt

 

Forsøgsprojekt Tilflytterbolig

Flere landsbyer og landdistrikter i Danmark er under pres. Befolkningstallet falder flere steder, og gamle landsbysamfund må se til, mens skolen og købmanden lukker. En trist udvikling i den del af vores samfund, som har haft og fortsat har stor betydning for dagens velfærdssamfund.

Et tiltag, der kan være med til at ændre udviklingen i landsbyer og landdistrikter i en mere positiv retning, er forsøgsprojektet ’Tilflytterbolig’. Målet med projektet er i første omgang at etablere 16 tilflytterboliger i landsbyer og mindre byer med indtil 2.000 indbyggere.

Balance Danmark står bag initiativet, som du kan læse mere om på deres hjemmeside: http://balance-danmark.dk/tilflytterbolig/

Balance Danmark er en partipolitisk uafhængig organisation, der kæmper for et Danmark i geografisk balance.

  • Tilflytterbolig


 

Kommenter 15.02.2019