Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenAvisLanddistrikt

 

Fastholdelsen af den lokale dagligvarebutik en helt central del af landsbylivet.

På Altinget.dk skiver Tomas Pietrangeli Dagrofa og Steffen Damsgaard Landdistrikternes Fællesråd om lokale købmænd https://www.altinget.dk/by/artikel/debat-de-lokale-koebmaend-bidrager-til-et-danmark-i-balance .

 

Covid-19 og hele nedlukningen af Danmark er med til at åbne vores øjne for de nære værdier, der er byggestenene i lokalsamfundet.

Pandemien har skubbet til det, vi plejer at gøre. Vi køber mere kvalitet. Vi spiser bedre, og vi laver mere mad fra bunden. De lokale dagligvarebutikker har oplevet generelt øget omsætning – og større interesse for produkter fra lokale, danske producenter og leverandører.

Man hjalp de ældre og svage i lokalsamfundet, som var særlig sårbare overfor Coronavirus. 

I mange småbyer har dagligvarebutikkerne fra nedlukningens første dage vist samfundssind ved at organisere lokal udbringning eller samarbejde med lokale, frivillige hjælpekorps.

I landsbyerne er dagligvarebutikken også både posthus, pakkeleverandør (hente/sende), apotek, bager, slagter og et uformelt mødested på samme tid.

Samtidig er den lokale dagligvarebutik en lokal arbejdsplads, både for voksne og ungarbejdere, der har deres første fritidsjob.

Derudover er et område med en lokal dagligvarebutik mere attraktivt set med en tilflytters øjne, end et område, hvor vejen til en dagligvarehandel er lang.

Vi kan nemlig ikke komme udenom, at butikken på landet er langt mere end dagligvarer – og det skal den også være i fremtiden.

 

Opslag

Kommenter

13.04.2021