Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om

Til forsidenAvisLanddistrikt

 

NYHEDSBREV Landdistriktsrådet December 2018

I Nyhedsbrevet fra Landdistrikstrådet kan du bl.a. læse om at aftenskolerne nu kan oprette små hold i landsbyerne, om grej til udlån og om meget mere interessant. Følg linket til opslaget nedenfor.

Små hold på aftenskole

Aftenskolernes tilskudsregler er blevet ændret, således at det er muligt at oprette små hold udenfor de større byer. Såfremt man har ideer til opstart af hold kan de forskellige aftenskoler kontaktes.

Vi kan da lige så godt dele !

Det grej der står rundt omkring i landsbyerne, bør anvendes mere på tværs. På kommunens hjemmeside findes der allerede en oversigt med beskrivelse af grej til udlån, bl.a. mobilscene, toiletvogn, publikumshegn m.v.. Såfremt DIN landsby/forening har udstyr, I gerne stiller til udlån/leje bedes i melde det ind.

Landdistriktsrådets opgaver

Landdistriktsrådet har til opgave at være talerør i forhold til udviklingen af kommunens landdistrikter. I Mariagerfjord Kommune bor ca. halvdelen af borgerne uden for de 4 hovedbyer.

Kommunen er opdelt i 35 lokalområder, typisk en eller flere landsbyer med omkringliggende opland.

Landdistriktsrådet får en årlig bevilling på ca. 700.000 kr, der bl.a. anvendes til et grund– og befolkningstilskud til lokalområderne. Hvert område får et grundbeløb + et beløb pr. indbygger.

Landdistriktsrådet uddeler midler til projekter via en årlig pulje, som lokalområderne kan søge.

Landdistriktsrådet afholder et årsmøde, hvor aktuelle emner sættes på dagsordenen. Desuden uddeles på årsmødet prisen til årets landsbyildsjæl.

Landdistriktsrådet tilrettelægger desuden kurser, debatmøder m.v., og indgår i diverse arbejdsgrupper m.v.

Læs mere på Landdistriktsrådets hjemmeside www.mariagerfjord.org

Kommenter 21.12.2018