Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om

Til forsidenAvisLanddistrikt

 

Mobilitetsplan for Havbakkedistriktet

Pilotprojekt

Fra april 2019-april 2020 er den østlige del af Mariagerfjord Kommune testområde for nye mobilitetsløsninger til landdistrikterne.

Følgende tiltag afprøves i pilot­projektet.

  • To landsby delebusser placeret i hhv. Als og Øster Hurup
  • En landsby el-delebil i Veddum
  • Samkørselbænke, ”Kør mæ bænke” placeret ved knudepunkter i Skelund, Veddum, Helber­skov, Als og Øster Hurup

Baggrund

Den kollektive trafik dækker ikke alle de behov, der er i landdistriktet. En særlig udfordring er fritidsaktiviteter, som spreder sig over et større område, og som ligger på mange forskellige tidspunkter.

Havbakkedistriktet er i dag forbundet via en skolebus (rute 457) og en lokal busrute (rute 458). Både lokalrute og skolebus er åbne for alle borgere.

Rute 458 kører til Hadsund, hvorfra der er forbindelser videre. Afgange er tilpasset uddannelsessøgende til Hobro. Bus 458 har 14 afgange i hverdagen og 5 i weekenden.

Videregående uddannelser ligger i Hobro, men flere unge fra området søger uddannelsestilbud i Aalborg og Rebild Kommuner. Generelt er der en stor pendling til Rebild og Aalborg Kommune fra området.

Det fortrukne transportmiddel i området er bil og mange husstande har adgang til flere biler. Der er dog ca. 25% af husstandene, der ikke har adgang til bil.

Mobilitetsforening

For at forankre de nye løsninger blandt borgerne er der oprettet en borgerdrevet ”mobilitetsforening” i området. Denne forening skal i tæt samarbejde med kommunen få de nye løsninger forankret i lokalsamfundet og bidrage til praktiske gøremål i den daglige drift.

Landsbybus

Der igangsættes to landsbybusser i pilotperioden.

Busserne placeres centralt i Als og Øster Hurup.

Bussen er til ni personer, som er det maksimale tilladte antal for førere med almindeligt kørekort.

Bussen bookes online via en hjemmeside. Her reserverer man bussen i det ønskede tidsrum. Man oplyser kørekortnummer på chaufføren.

Alle medlemmer af mobiliteteforeningen med gyldigt kørekort kan leje bussen, og mobilitetsforeningen fastlægger, i samråd med kommunen, retningslinjer for brugen af bussen.

Nøglen hentes i nøgleboks som låses op via en SMS kode. Prisen afregnes pr. kørt km + brændstofsfor­brug. Lejeudgiften kan fx betales via mobilepay el­ler ved bankoverførsel.

El-delebil

Alle medlemmer af mobilitetsforeningen med et gyldigt kørekort kan leje bilen. Man kan frit rejse i hele Danmark og bilen kan bookes hele døgnet.

Som pilotforsøg implementeres der en el-delebil med fast stamplads i Veddum.

Nøglen hentes i nøgleboks som låses op via kode på sms. Prisen afregnes pr. kørt km + brændstofs forbrug. Penge kan fx betales via mobilepay eller ved bankoverførsel.

Samkørselsstop - ”kør mæ bænk”

Med gode erfaringer fra Tyskland og Sønderjylland opstilles der såkaldte ”kør mæ bænke”. Bænke man kan sætte sig på, hvis man vil hvile sig, men også hvis man mangler et gratis lift. På ryglænet kan ses flere mulige bynavne for eksempel, Hadsund, Als, Helberskov. Ideen er at man peger på den ønskede destination, så forbipasserende ved, hvor man skal hen.

Andre tiltag

El-cykler

Mobilitetsforeningen overvejer at afprøve udlejning af elcykler. Det kan f.eks. blive en af følgeden muligheder:

Udlån: Der indkøbes/leases et antal el-cykler som borgerne kan booke på samme måde som delebussen eller delebilen. Det kan være gratis eller koste et mindre beløb. Erfaringer fra andre lignende forsøg viser, at det kan være en enkelt og effektiv måde at få flere borgere til at indkøbe og bruge en el-cykel, hvis de har haft mulighed for at låne og afprøve først.

Flådeløsning: Der opstilleres 3-5 cykler i hver by (fx Als, Øster Hurup, Skelund, Veddum, Helberskov). Cyklerne placeres i et lokalt knudepunkt. Via en applikation på mobiltelefonen kan du få overblik over hvor cyklerne holder. Cyklerne er monteret med en GPS og software, så de altid er synlige via appen. Via Appén kan cyklen låses op og lejes i den ønskede periode. Prisen fastsættes lokalt. Efter brug afleveres cyklen i det nærmeste lokale knudepunkt.

Det bliver lettere at få cyklen med i bussen

Frem mod 2024 ændrer Nordjyllands Trafikselskab på indretningen i busserne, så der bliver god plads til at tage cyklen med i bussen. Herved kan man i højere grad bruge cyklen i sammen med bussen.

Plustur og plustur er fortsat en del af løsningen

Plustur er et tilbud der er rettet mod særlige fritidsture. Det er en yngre målgruppe der i dag benytter dette tilbud.

Med Plustur bliver du kørt mellem adresse og stoppested eller stoppested og adresse. Det koster fast 22 kr. for hver tur hen til den øvrige kollektive trafik. Den skal bestilles 2 timer før afgang.

En Plustur bookes altid via. rejseplanen. Tast adressen ind på dit udgangspunkt og din destination, så vil du automatisk få tilbudt en Plustur, hvis du er berettiget på den pågældende rejse.

Flextur

Alle borgere kan bestille en Flextur. Det er i dag særligt seniorer, der benytter dette tilbud.

Flextur er et fleksibelt alternativ, når bussen ikke kører. Det er kollektiv trafik fra adresse til adresse. Prisen 5,5 kr./km (min. 35 kr.). Medrejsende koster 2 kr./km.

Eneste krav er for at benytte en Flextur er, at startadressen ligger i Region Nordjylland og slutadressen ligger i Region Nordjylland eller Region Midtjylland. En Flextur skal bestilles senest 2 timer før afgang. Flextur kan benyttes alle ugens dage fra kl. 6.00-23.00

Bestil Flextur på NT.flextrafik.dk i app’en Flextrafik eller på tlf.: 99 34 11 34.


 

Kommenter 27.03.2019