Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenAvisForeninger

 

Her bor vi-puljen til små byer

Fra https://nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-projekt/her-bor-vi-puljen

Med en ny pulje på 60 mio. kr vil Nordea-fonden tilskynde borgere til at fremme det gode liv i mindre bysamfund. Få individuel rådgivning per telefon eller en hurtig vurdering.

  • Puljen er på 60 mio. kr, og der kan søges fra 100.000 kr. til 1 mio. kr. inkl. moms pr. projekt.
  • Foreninger og andre almennyttige nonprofit-organisationer fra byer med 200-5.000 indbyggere kan søge puljen. I Veddum er vi 350 indbyggere. Fonden støtter ikke enkeltpersoner eller virksomheder.
  • Der er to ansøgningsrunder i 2020:
    • 1. runde har frist 1. maj med svar i september.
    • 2. runde har frist 1. august med svar i november.

Fonden har særligt fokus på, at få flere folk ud i det fri og på at skabe gode rammer for småbørnsfamilier.

Aktiviteter i de lokale beboerhuse, fællesspisninger eller opsætningen af et teaterstykke i forsamlingshuset er eksempler på aktiviteter, Nordea-fonden forventer at støtte.

Fonden opfordrer til, at de lokale foreninger går sammen og tænker nyt og gerne i utraditionelle samarbejder mellem organisationer, foreninger og kommuner.

Frivilligt arbejde bedrer livskvalitet

Det er dokumenteret, at frivilligt foreningsarbejde er med til at skabe gode liv.

Fællesskaber har en stor betydning for sundhed og for tilliden mellem borgerne, og sundhed har væsentlig betydning for oplevet livskvalitet.

Den centrale værdi for den enkelte og for samfundet ligger i de forpligtende og meningsgivende fællesskaber.

Der er masser af foreninger, som godt kan bruge en ekstra hånd. Derfor kan puljen måske friste nye ildsjæle til at yde en frivillig indsats til glæde for lokalsamfundet og til gavn for deres egen livskvalitet.

Læs om kriterierne for at søge puljen og find gode råd

Inden I udfylder ansøgningsskemaet anbefaler Nordea, at I får en vurdering af jeres projektidé. Det gør I ved at indsende jeres projektidé, som de besvarer inden for syv hverdage.

Kommenter 23.03.2020