Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenAvisLanddistrikt

 

Skelund Skole til salg

Nu sælger kommunen Skelund Skole. Ejendommen udbydes til et forventet prisniveau på 1.200.000,- kr.

Bud på ejendommen skal være kommunen i hænde senest den 25. februar 2020 kl. 12.00.

Der afholdes åben besigtigelse den 6. februar 2020 fra kl. 15.00-17.00.

De tre skolebygninger er beskrevet i salgsmaterialet:

Hesteskoen

1483 kvm skolebygning opført i 1978 og ombygget i 2001.

Bygningen er indrettet til skoleformål med bl.a. aula/samlingssal, grupperum, undervisningslokaler, depotrum, tidligere sløjdlokale, skolekøkken, toiletter, herunder handicaptoilet og diverse kontorer.

Generelt er bygningen vel vedligeholdt.

Børnehaveklassen:

265 kvm, heraf 70 kvm på 1. sal.

Fra 1914 i røde sten og opført i smuk arkitektur.

Bygningen er indvendigt omdannet til undervisningslokaler, køkkener og toiletter.

Generelt trænger bygningen til renovering, dog er de fleste vinduer fra 2003.

SFO-bygningen

326 kvm, heraf 12 kvm kælder og 25 kvm udnyttet tagetage.

Består af en ældre bygning (opført 1914) og en sammenbygget pavillon (1997). Der må påregnes en del renovering/vedligehold på begge bygninger.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=VSZOSD
Foto: Jan Thøgersen 2018
Foto Orla Jørgensen 2017

Kommenter 16.06.2020