Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om

Til forsidenAvisLanddistrikt

 

Friskole i Skelund

Der har allerede meldt sig nok elever til at starte en friskole.

Når først skuffelsen over byrådet har lagt sig, skal vi nok blive glade for den frihed det giver, at have egen skole i sognet.

Friskolen åbner 1. august 2020

Skolen er anmeldt til start i 2020. Det er naturligvis ærgerligt, at der bliver et år uden skole i sognet. Til gengæld er der jo god tid til at forberede en rigtig god friskole.

Ida og Tit Wolsgaard, Michael Busk og Rikke Rask er blandt medlemmerne i styregruppen. Gruppen efterlyser flere, der har lyst at give en hånd med.

Friskole i Skelund / Veddum på Facebook

Som noget af der første er der oprettet en åben gruppe på Facebook Friskole i Skelund / Veddum

Gruppen er til kommunikation i forbindelse med opstart af en friskole i Skelund / Veddum. Her er allerede godt gang i udveksling af ideer og ønsker til den nye skole.

Inviter gerne alle der har interesse i at bevare en skole i vores lokalområde.

Forhåndstilkendegivelse

Skolen har nok tilkendegivelser til at starte en friskole, men der er plads til mange flere.
Hent en forhåndstilkendegivelse på Facebook.
Der er oprettet en åben gruppe på Facebook: Friskole i Skelund / Veddum. Her er allerede godt gang i udveksling af ideer og ønsker til den nye skole.
Inviter gerne alle der har interesse i at bevare en skole i vores lokalområde.

Folkeskolen erstattes af friskoler

I forlængelse af de mange skolelukninger i Danmark, er antallet af friskoler steget. I dag undervises hvert 6. barn på en friskole.

En friskole får driftstilskud fra staten. Den gennemsnitlige forældrebetaling til en friskoleplads er 14.000 kr. pr. år inkl. SFO. (i kommuneskolen koster en heldagsplads i SFO 18.800 kr. pr. år). Det er muligt at søge friplads, idet staten har afsat penge til at forældre uanset indkomst skal kunne gøre brug af det frie skolevalg.

På 9 ud af 10 friskoler står forældrene for rengøring og vedligeholdelse, så skolen kan holde udgifterne nede.

Ikke væsentlig forskel på friskole og folkeskole

På Altinget.dk er Professor Peter Allerup er dykket ned i statistikken. Tallene viser, at elever i fri- og privatskoler præsterer på samme niveau som elever i folkeskoler - men de trives bedre.

Skoler under 200 elever er bedst, men klasserne kan blive for små

På de mindre folkeskoler er eleverne gladere for deres klasse end på store skoler. Hvis der er larm, skaber læreren hurtigere ro, og børnene føler i større omfang, at det lykkes at lære dét, de gerne vil i skolen. På en lang række områder, er eleverne bare mere tilfredse.

Samlet set får de mindste folkeskoler med under 200 elever topplacering, når det gælder faglig trivsel, elevernes medbestemmelse, de fysiske rammer på skolerne samt ro og orden. Mens de mindste skoler er næst bedst, når det gælder social trivsel.

På en lang række punkter er elever fra de mindste folkeskoler gladest. Eleverne svarer, at undervisningen er mere spændende, der er ofte ro i klassen og gode udeområder. Billedet er dog ikke entydigt. De små skoler får generelt dårlige placeringer, når det gælder spørgsmål om tryghed, samarbejde og at blive accepteret.

Det viser trivselsmålingen for alle landets folkeskoler, som Ugebrevet A4 har fik aktindsigt i hos Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i 2015.

 

Tove Jensen fra Dansk Friskoleforening fortalte om mulighederne for at etablere friskole

 

Kommenter 02.03.2019