Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om

Til forsidenAvisLanddistrikt

I fremtiden vil der også være skole i Skelund

Hvis byrådet vælger at lukke Skelund skole, vil der blive oprettet en ny privat skole til erstatning. Blot 32 elever skal der til en friskole, det kan byen nemt mønstre.

Skelund Skole er igen truet! Derfor havde Veddum Landsbylaug og Skelund Landsbyforening indkaldt til borgermøde tirsdag d.27. november i Skelund skoles aula.

Skelund skole er er en afdeling af Havbakkeskolen, så byrådet kan man i værste fald lukke den administrativt og flytte alle børnene til Als. Men man kan lige så let lukke Als Skole og flytte 4. - 6. klasse til Skelund og overbygningen til Hadsund. Uanset hvilken skole byrådet lukker, vil der formentligt blive oprettet en friskole i den by, der mister sin skole.

Havbakkeskolens distrikt hænger kun sammen, fordi skolen er fordelt på begge byer. Ingen af de to byer føler sig som en del af den anden. Hvis forældrene i Skelund skulle vælge mellem at sende børnene til Als eller Hadsund, ville langt de fleste vælge Hadsund. Kun fordi børnene starter i Skelund, følger de fleste med til Als.

I Skelund sogn er der i gennemsnit 11 børn, der starter i skole hvert år. En friskole kan klare sig med blot 32 elever fordelt på 0 – 7 klasse. De små klasser vil give mulighed for en høj grad at samlæsning, hvor der kan tages hensyn til den enkelte elevs faglige formåen.

Udgiften til friskole inklusive SFO er normalt ikke højere end udgiften til folkeskolens SFO, så hvis man skal bruge SFO, er økonomien omtrent det sammen.

Ida Anna Wolsgaard Johnson blev valgt som kontaktperson for en gruppe, der undersøger mulighederne, hvis Skelund skole skulle blive nedlagt. Interesserede er velkomne til at melde sig.

For nogen vil det måske ligefrem blive en lettelse at få en hel friskole fremfor blot en afdeling af Havbakkeskolen. Om ikke andet så for at slippe for de tilbagevendende angreb fra kommunen, men også fordi ledelsen i Als ikke længere vil kunne vælge at misligholde afdelingen i Skelund.

Til mødet i byrådets udvalg for børn og familie indstiller forvaltningen at Skelund skole lukkes pr. 1/8 2019. En friskole vil tidligst kunne åbne et år efter.

Tove Jensen fra Dansk Friskoleforening fortalte om mulighederne for at etablere friskole

Tove Jensen fra Dansk Friskoleforening fortalte om mulighederne for at etablere friskole

 

Kommenter

28.11.2018


 

Veddum Avis Aktiviteter Byfornyelse Debat Efterlysninger Foreninger Hilsen Landdistrikt Steder