Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om

Til forsidenAvisLanddistrikt

 

Slut med folkeskole i Skelund

Byrådet lukker Havbakkeskolens indskoling i Skelund pr 1/8 2019.

Nu gælder det om at komme videre, og få det bedste ud af situationen. Forældrene må tage stilling til, om den bedste løsning er Als, Astrup, Vindblæs, Hadsund eller en friskole i Skelund.

Skelund skole

Det tog 12 år at lukke Skelund skole

Byrådet har besluttet at lukke Havbakkeskolens afdeling i Skelund. Det tog så Mariagerfjord kommune 12 år at lukke alle kommunale institutioner i Skelund sogn. I 2007 var det bibliotekerne, i 2010 sogneskolen, i 2018 børnehaven og 2019 indskolingsafdelingen.

For få elever til en folkeskole

Med 11 elever i gennemsnit pr. årgang, må vi erkende at argumenterne for at Skelund sogn ikke alene kan bære en folkeskole. Men i følge friskoleforeningen, er det fint til en friskole fordi man i højere grad udnytter samlæsning mellem årgangene og fordi en del af vedligehold og rengøring typisk udføres af forældrene.

Ændringsforslag

Peter Muhl (A) og Danny Juhl Jensen (V) stillede ændringsforslag om, at flytningen af indskolingen først gennemføres med virkning fra skoleåret 2020/2021.

Byrådet godkendte ikke ændringsforslaget. For ændringsforslaget stemte 4: Danny Juul Jensen (V), Niels Erik Poulsen (V), Casper Hedegaard (B) og Peter Muhl (A).. De 24 øvrige stemte imod (Jørgen Pontoppidan var fraværende).

Beslutning

Byrådet besluttede den 28/2 2019, at Skelund-afdelingen af Havbakkeskolen nedlægges pr. 1/8 2018.

For stemte 24:

For stemte 24: Mogens Jespersen (V), Peter Krogh Olsen (V), Svend Madsen (V), Søren Greve (V), Per Kragelund (V), Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Henrik Sloth (V), Per Laursen (V), Helle Mølgaard (V), Jens-Henrik Kirk (C), Jan Andersen (UP), Jørgen Hammer Sørensen (O), Pia Adelsteen (O), Peder Larsen (F), Leif Skaarup (A), Jens Riise Dalgaard (A), Niels Peter Christoffersen (A), Mette Binderup (A), Jane Grøn (A), Edin Hajder (A), Karen Østergaard (A), Svend Skifter Andersen (A), Lene Nielsen (A) og Thomas Høj (A).

Imod stemte 3:

Imod stemte 3: Danny Juul Jensen (V), Niels Erik Poulsen (V) og Casper Hedegaard (B).

Undlod at stemme: Peter Muhl (A).

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V).

Hvordan bliver elevtallet?

Elevtallet i Als, Ø. Hurup og Skelund er omkring 27 pr. årgang.  Hvis børnene fra Ø. Hurup og Als vælger Als skole vil de blive 16 – 24 elever pr. årgang, hvilket passer fint med et spor.

Vælger børnene i Skelund en friskole bliver der 8 – 14 elever pr. årgang. Det er nok til en friskole, med små klasser og udbredt holddeling, hvor flere årgange undervises sammen.

Antal elever til 0. klasse (6 år) (Danmarks  statistik 1/1 2018)

 

Friskole åbner 1/8 2020

Initiativgruppen bag den kommende friskole vil endnu en gang gerne tilbyde byrådet i Mariagerfjord kommune et samarbejde omkring fremtiden for vores område.

Vi har nok elever til at starte en friskole op (25 elever i februar 2019), og derfor har vi anmeldt friskolen. I august 2020 åbner friskolen i Skelund - Veddum.

Se mere under Friskolen i Skelund - Veddum byder Mariagerfjord kommune op til dans.

Historien om lukning af en sogneskole

I marts 2008 var lukningen af Skelund skole første gang på det nye byråds dagsorden. Et flertal stemte dog forslaget ned.

Byrådet vedtog december 2010 en ny skolestruktur, der betød at Skelund Skole blev indskoling for et samlet Havbakkedistrikt, der dækker Ø. Hurup, Als og Skelund sogn.  Beslutningen blev begrundet således:

Der er gode og tilstrækkelige lokaler til både indskoling og SFO i Skelund. Der er gode og tilstrækkelige faciliteter i Als til mellemtrin og udskoling. Hallen i Skelund-Veddum vil forsat blive benyttet og dermed er man med til at sikre fortsat drift af hallen. Det vurderes, at skoleafdelingen i Øster Hurup vil kunne sælges (provenu er ikke indregnet). Der er således ingen anlægsinvesteringer i øst. Denne faseopdelte løsning gennemføres fra august 2011.

Mariagerfjord kommune lukkede i følge Cepos 6 skoler fra 2007 til 2012. Kommunen røg ned fra plads 89 til 93 (ud af 98) på rangeringen af undervisningseffekten. Udgiften pr. elev steg samtidig 3,5 %.