Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om

Til forsidenAvisLanddistrikt

 

Referat fra borgermøde om skolen 20/5 2019

I referatet på SKELUND-VEDDUM VORES FÆLLES BYER på Facebook kan du bl.a. læse:

Friskolen: 

Der er lige nu 27 tilkendegivelser på børn der skal starte i friskolen.

Der er stiftende generalforsamling d 17/6 i midtpunkt. Friskolen er anmeldt til Undervisningsministeret. Der skal laves vedtægter af den nye bestyrelse. Der er bekymringer om børnene bliver rykket til Astrup.

Skolen skal vokse nedefra, dvs at man starter i de små klasser og vokser opad sammen med børnene. 

 

Det vil give god mening med et tæt samarbejde med Kirsebærhaven.

Der mangler et tilbud i området der er langt til de andre friskoler.

Fællesskab Skelund Veddum

Der kommer en ny fælles fest d 14/9 som er noget helt nyt 

Måske er tiden inde nu til en fælles hjemmeside. 

Måske skal der også nu søges om nye skilte til byerne så vi kommer til at hedde Skelund/Veddum

Nedsættelse af arbejdsgrupper

Jan Thørgensen og Bent Ole hjælper friskolen med vedtægter.

Fælles forening for bevarelse af bygninger Skolen

  • Peter Muhl
  • Louise Lykke Jørgensen
  • Thomas Andersen
  • Thit wolsgaard Asmussen 
  • Mulle Busk 
  • Leo Korsgaard 
  • Thomas Bowman
  • Helle Hansen
  • Bent Ole Hansen

Der var på mødet god energi og fuldt enighed om at bevare skolens bygninger i byernes fælles hænder.

 

Kommenter 21.05.2019