Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenAvisLanddistrikt

 

Forsøg med 2 minibusser og en delebil i Havbakkedistriktet

NT og Mariagerfjord kommune vil lease 2 minibusser og en bil, som kan bookes og bruges af de lokale borgere.
Busserne og el-bilen fra Havbakkedistriktets Mobilitetsforening bliver vist frem på Børnehavens parkeringsplads søndag den 31/3 2019 kl. 11:30.

Officiel åbning af delebilsordningen 31. marts kl. 14.00

Alle borgere og sommerhusejere inviteres til åbningsevent med indvielse af køretøjerne, musik og pølser på Torvepladsen i Øster Hurup.

Forsøg med nye transportløsninger

Mariagerfjord Kommune og NT har valgt den østlige del af kommunen til forsøgsområde for udvikling af nye fleksible transportløsninger i landdistrikterne.

Området dækker landsbyerne Øster Hurup, Als, Skelund, Veddum og Helberskov.

Op mod 24 % af husstandene i dette område råder ikke over en bil.

Trafikstyrelsen støtter forsøget.

En lokal mobilitetsforening skal stå for booking mv.

Planen er, at der leases 2 minibusser og en bil, som kan bookes og bruges af de lokale borgere.

Der er også planer om at gøre et forsøg med leje-cykler.

En lokal "mobilitetsforening" skal styre alle forhold omkring booking mv. Fra Veddum deltager Jan Thøgersen

Projektet i Havbakkedistriktet kører nu en forsøgssperiode på 1-1,5 år, hvor den økonomiske støtte er til stede, men herefter er ambitionen, at projektet skal være bæredygtigt uden offentlige midler.

I forsøgsperioden deltager Mariagerfjord Kommune på tæt hold, men efter forsøgets afslutning er tanken, at projektet skal køre videre uden kommunal involvering.

Busser sættes i drift i løbet af marts, og forsøgsprojektet vil blive evalueret ved udløb.

Undersøgelse af transportmæssige udfordringer.

I marts 2018 modtog områdets borgere et elektronisk spørgeskema om transport til og fra arbejde, skole, fritidsaktiviteter, indkøb mv.

En tredjedel af de spurgte borgere besvarede undersøgelsen. Hovedparten af de borgere, der besvarede spørgeskemaet, har adgang til én eller flere biler og oplever sjældent transportudfordringer i hverdagen.

 1. Mange har bil, og mange har flere biler
 2. 25% af husstandene har dog ikke bil
 3. 2/3 af ture er interne
 4. Mere end 50% benytter aldrig den kollektive trafik
 5. Der er mange der er afhængige af den kollektive trafik
 6. Mange rejser mod Aalborg og Rebild kommuner
 7. De unge har udfordringer med transport i fritiden
 8. 10% fravælger fritidsaktiviteter daglig eller ugentligt pga. transportudfordringer
 9. 20% af børn og unge fravælger dagligt eller ugentligt fritidsaktiviteter pga. transportudfordringer

Transportmuligheder i dag:

 1. Gode stiforbindelser i området
 2. Rute 458 betjener området (Hverdage ca. 6.30-19.15, 10-12 afgange, weekend ca. 9-18, 5 afgange)
 3. Rute 55 betjener Skelund og Veddum med en enkelt tur på hverdage (ankomst Aalborg kl. 7.36 og fra Aalborg kl. 18)
 4. Plustur og Flextur

Erfaringer fra andre kommuner viser, at det kan være svært at få borgerne til at ændre deres vaner og gøre brug af nye løsninger som eksempelvis samkørsel eller delebiler.

Fra indbydelse til borgermøde


 

Kommenter 26.03.2019