Veddum.dk / Veddum Avis / Landdistrikt

Nye transportløsninger i Als, Øster Hurup, Skelund, Veddum og Helberskov området?

Fra Facebook, SKELUND-VEDDUM VORES FÆLLES BYER

Landdistriktsrådet søger engagerede borgere der vil bidrage aktivt til at udvikle og implementere nye transportløsninger: delebiler, landsbybusser, delecykler, samkørsels ordninger osv. 

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe der arbejder sammen med kommunen om denne opgave, og derfor leder vi efter borgere der er villige til at afse tid til dette arbejde. Arbejdet er på frivillig basis.

Se mere på Facebook.

Møde Onsdag, 26. september 2018 17:00-19:00 Havbakkeskolen - Als

Sammen vil vi brainstorme på de nye løsninger, som vi kan sætte i søen i Havbakkeområdet.

Herefter går vi i gang!

Vi vil opfordre til, at der deltager borgerrepræsentanter fra Als, Skelund, Veddum, Helberskov og Øster Hurup.

Deltagerne i arbejdsgruppen får stor indflydelse på de løsninger, der implementeres i Havbakkeområdet.

Tilmelding til mødet skal ske senest den 6. september 2018 se invitationen på https://www.facebook.com/events/307618666470282/

Forsøg med transportløsninger i landdistrikterne.

Mariagerfjord Kommune og NT har valgt den østlige del af kommunen til forsøgsområde for udvikling af nye fleksible transportløsninger i landdistrikterne. Området dækker landsbyerne Øster Hurup, Als, Skelund, Veddum og Helberskov. Op mod 24 % af husstandene i dette område råder ikke over en bil.

I marts 2018 modtog områdets borgere et elektronisk spørgeskema, med det formål at undersøge, hvilke transportmæssige udfordringer de borgere oplever i deres hverdag i forbindelse med transport til og fra arbejde, skole, fritidsaktiviteter, indkøb mv.

En tredjedel af de adspurgte borgere besvarede undersøgelsen. Det viser sig dog, at hovedparten af de borgere, der besvarede spørgeskemaet, har adgang til én eller flere biler og dermed sjældent oplever transportudfordringer i hverdagen.

Besvarelser:

Flere løsninger som samkørsel, landsbyapps, elcykler, delebus og delebiler er blevet drøftet. Men i sidste ende er det borgernes eget engagement, der via en borgerstyregruppe, skal løfte, implementere og drifte nye mobilitetstiltag i området.

Borgerne har vidt forskellige behov og dermed også forskellige udfordringer med at transportere sig rundt i hverdagen.

Den rutebundende kollektive trafik i Mariagerfjord Kommune dækker ikke alle de behov, der er for mobilitet i landdistriktet i dag.

En særlig udfordring er fritidsturene, som ofte strækker sig over en langt mere spredt geografi, og som ofte foretages på mange forskellige tidspunkter. Tidspunkter der er svære at ramme med en traditionel buskøreplan.

Tomme busser er dyre og dårlige for miljøet, mere fleksible ordninger kan fragte flere personer for pengene.

Borgerstyregruppen sammen med kommunen kan arbejde videre med et pilotprojekt omkring delebiler, delebusser og samkørsel for at prøve nye transportformer, som forhåbentlig passer til de behov, der er i området.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at det kan være svært at få borgerne til at ændre deres vaner og gøre brug af nye løsninger som eksempelvis samkørsel eller delebiler.

Nye transportløsninger i Als, Øster Hurup, Skelund, Veddum og Helberskov området?

Kommenter

16.08.2018