Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenAvisLanddistrikt

 

Lokalplan for Veddum

Udvalget for teknik og miljø har vedtaget lokalplan for Veddum i marts 2018.

For at fastholde Veddums karakteristiske landsbymiljø, fastsætter lokalplanen at vejforløbet i forteklyngebystrukturen ikke må ændres.

Mindre ændringer, som ikke ændrer princippet for vejforløbet vil ikke være i strid med bevaringsinteresserne.

Veje som på nuværende tidspunkt forefindes som grusveje, fastholdes også fremover som grusveje.

Veje og stier må ikke spærres for gennemgang eller gennemkørsel på cykel.

Lokalplanen udpeger syv bygninger, der er fine eksempler på deres tids arkitektur eller som har kulturhistoriskværdi for Veddum, som bevaringsværdige.

Bevaringsværdige veje, stier og bebyggelse i Veddum

Følgende bygninger er udpeget som bevaringsværdige:

 

Kommenter 24.02.2021


Landdistrikt