Veddum.dk/Veddum Avis/Steder

Svært at forstå angreb på Stjernen

Udvalget for børn og unge har besluttet at få undersøgt økonomien ved at nedlægge børnehaven Stjernen i Veddum og henvise børnene til Als.

Der er omkring 30 børn i børnehaven, og der er intet der tyder på, at en børnehave bliver bedre eller billigere af at blive større.

I gennemsnit kommer forældrene til at køre 20 km ekstra hver dag, hvis børnene skal afleveres i Als i stedet for i Veddum, når forældrene kører til og fra arbejde. Ingen bil –ingen børnehave? Der overvejes dog en busordning fra Skelund SFO, til børnene som er 3 - 6 år.

borgermødet i Veddum sal, var der enighed om, at man ikke kan rede børnehaven i Als ved at lukke den i Veddum. Forældre i området vil stort set alle flytte børnene til Hadsund, hvor det fleste arbejder. Der blev også rejst spørgsmål, om sammenlægningen blot skulle være for personalets skyld.


Børnehaven Stjernen blev oprettet i den nedlagte skole 1/8 1971 af husmorforeningen. Det ser ud til, vi får lov at beholde den ind til næste valg er overstået 21/11 2017.

Veddum børnehave

 

21.03.2015 Kommentertop