Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om

Til forsidenAvisSteder

Atter gang i planer om vindmøller i Kæret

Eurowind ønsker at udskifte møllerne i Veddum Kær. Foruden møllerne søges om 26 ha. solcellepark.

Borgermøde 9. januar 2019 i Veddum Sal.

Ni nye møller og 26 ha.  solcellepark

Eurowind ønsker at udskifte otte eksisterende møller fra 1999/2000 med ni 4,2 MW vindmøller på 150 meter.

Eurowind ønsker desuden at etablere en solcellepark på op til 26 ha i tilslutning til vindmølleparken og optimere udnyttelsen af den nettilslutning, som projektet skal afholde udgifterne til.

Den eksisterende vindmøllepark producerer ca. 10.000 MWh/år.

Den nye park er forventes at producere 100.000 MWh/år, og en fuldt udbygget solcellepark forventes at kunne producere ca. 20.000 MWh/år.

Nyt borgermøde i salen

Første skridt i processen er at gennemføre en fordebat, hvor kommunen indkalder idéer og forslag til planlægningen.

I 2016 havde kommunen en ny vindmølleplan i høring, der handlede om udskiftning af møllerne. Der blev dengang nedsat en følgegruppe af borgere, lodsejere og foreninger. Følgegruppen er allerede inddraget i den nye planlægning.

Udvalget for Teknik og Miljøs har den 3/12 2018 besluttet, at fordebatten gennemføres i december 2018 og ind i januar 2019, og at der afholdes et borgermøde den 9. januar 2019 i Veddum Sal.

Kortbilag med vindmølleområdet