Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om

Til forsidenAvisSteder

 

Sol og vind i Veddum Kær

EuroWind ønsker at udskifte den nuværende otte 75 m. høje møller i Veddum Kær med ni dobbelt så høje møller.

Kommunen har gennemført en fordebat. Næste skridt bliver kommunens forslag til planer for vindmøllerne, hvor konsekvenserne for naboerne også skal vurderes.  

På den baggrund får borgerne igen mulighed for at komme med bemærkninger.

Skyggekast og værditab vil være noget af det, vi skal være opmærksomme på.

Der vil være mulighed for et økonomisk bidrag til lokalområdet fra møllerne.

Følgegruppe er mest bekymret for skygger

Der er nedsat en følgegruppe for at sikre, at der tages hensyn til lokale bekymringer. De skønner, at støjen ikke bliver et problem, da møllerne faktisk er klart mere støjsvage end de gamle møller. Den relevante bekymring er snarere skyggevirkningerne fra møllevingerne, når solen står lavt.

Fordebatten løb frem til 14/1 2019. Nu venter vi på forslag til miljøkonsekvensrapport, kommuneplantillæg og lokalplan. Forslaget vil blive offentliggjort i en 8 ugers periode. Her får vi igen mulighed for at komme med bemærkninger til projektet.

Kommunen vil få miljøtilsynet med vindmøllerne og solcellerne og kan til enhver tid stille krav om overholdelse af retningslinjer og lovkrav.

Referat fra byrådets udvalg for teknik og miljø indeholder bilag med notater fra det offentlige møde i Veddum Sal den 9/1 2019 og notat om de 11 høringssvar, der kom.

Skygge

Skyggekast opstår når solen skinner og vingerne kaster skygge. Dem der opholder sig i nærheden af vindmøllen, kan opleve hurtige skift mellem lys og skygge, som kan virke generede.

Projektansøgeren, Eurowind, skal dokumentere skyggevirkningerne ved en beregning. Hvis den viser, at nogle boliger påvirkes i mere end 10 timer pr. år, vil kommunen fastsætte vilkår for at standse vindmøllerne på de kritiske tidspunkter.

Huspriser og værditabsordning

Vindmøller påvirker husprisen op til 3 km væk, og den første vindmølle påvirker prisen negativt med 2-5 %, hvis den opstilles ca. 1.500 meter fra huset. Det fremgår af en undersøgelse energistyrelsen fik lavet i 2016. De erstatninger, der udbetales via værditabsordningen, er dog dækkende for tabene.

Der må ikke findes boliger mindre end 600 m fra møllerne (4 gange møllernes højde). Derfor er flere boliger købt op.

Vi opfordres til at besøge Handest Hede, hvis vi vil have et indtryk af, hvordan møllerne tager sig ud i landskabet. Ved ansøgning til værditabsordningen vil der blive lavet visualiseringer fra de enkelte ejendomme.

Eurowind Project A/S skal holde et offentligt møde, hvor der redegøres for opstillingens konsekvens for de omkringliggende ejendomme. Mødetidspunkt og sted annonceres i dagspressen og på: www.EnergiparkVeddumKaer.dk

Markering for fly

Vindmøllerne skal af hensyn til Forsvarets beredskabsflyvninger markeres med to faste, røde lavintensive lys placeret på øverste del af generator-huset. Det kan også ses på Handest Hede.

Udbud af vindmølleanparter

Privatpersoner, der bor indenfor 4,5 km radius af indmølleområdet har forkøbsret til 50 anparter. Ordningen bliver formidlet af energinet.dk, men der vil også komme informationer på www.energiparkveddumkaer.dk

Vindmøllefirmaet udbød 2 vindmøller i Handest Hede, hvor lokale nu ejer 1,2 vindmølle og vindmøllefirmaet ejer resten. I Handest Hede kostede anparterne 2.660 kr.

Bidrag til lokalområdet

Vindmøllefirmaet lover at bidrage med et beløb på 15.000 kr./år pr. vindmølle i vindmøllernes levetid til lokale tiltag og vil tilsvarende bidrage med en ordning for solcellerne.

Fjernelse af udtjente møller

Kommunen kan bestemme, at møllerne skal fjernes, hvis de har været ude af drift i ét år.

Vindmøllefundamenter bør fjernes ned til én meter under terræn, således at arealet kan retableres til almindelig landbrugsdrift.