Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenAvisSteder

 

Fremtiden for vores fælles Brugs

De bedst mulige varer til de lavest mulige priser

Veddum Brugsforenings formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser. Det fremgår af vedtægterne.

Vi må også påtage os andre opgaver til gavn for forbrugerne, men i første omgang handler det om at sikre Brugsens fremtid.

Vi har allerede den omsætning, vi kan forvente

Brugsen har en stabil omsætning på ca. 9 mio. kr. om året.

Det svarer ret nøje til den omsætning, vi kan forvente. I følge erfaringstal fra Dagrofa bruger hver person 20.000 kr. om året til dagligvarer. Personer inden for bygrænsen forventes at købe 60 % af dagligvarerne lokalt. Uden for bygrænsen køber de kun 30 % af dagligvarerne lokalt. Sammenlagt bliver det til 9 mio.kr i vores opland (Butiksdrejebogen).

Det forklarer muligvis, hvorfor det er så svært at øge omsætningen, men derfor skal vi fortsat kæmpe for at bevare eller øge omsætningen.

Vi ved allerede fra kundeundersøgelser, at vi har et fantastisk personale og en rigtig god stemning i Brugsen. Det kan vi ikke gøre bedre, men vi skal have mere fokus på at have de rette dagligvarer på hylderne og en indbydende butik.

Det er kunderne, der kan fortælle os, hvad der giver værdi for dem. Derfor vil vi opfordre alle til at svare på COOP’s kundeundersøgelser. Vi vil følge op ved at invitere udvalgte fokusgrupper til en grundigere snak om, hvad der kan gøre butikken bedre.

Hvis vi ikke kan øge omsætningen, må vi spare

Personale

Personaleudgifterne blev sidste år skåret ned til samme niveau som gennemsnittet for tilsvarende Brugser. Det har været absolut nødvendigt.

Desværre er det ikke mængden af arbejdsopgaver, der afgør personalets størrelse men alene økonomien. Vores Brugs er gammel og arbejdskrævende, så personalet må løbe rigtig stærkt for at nå det hele.

Åbningstid

Nye åbningstider fra 1. april 2019Som konsekvens af nedskæringen, er åbningstiden skåret ¾ time ned. Vi åbner en ½ time tidligere, men lukker også 1 ¼ time tidligere.

Meningerne blandt kunderne er delte. Mange er glade for, at vi åbner tidligere, men mange føler sig også presset af, at butikken lukker tidligere om aftenen. Omsætningen er faldet 2 %. Det er ikke så meget, at vi kan forsvare gå tilbage til de gamle åbningstider.

Frivillige løser opgaver, der ellers ikke ville blive løst

Butikken og bygningerne er slidte. Vi får en uvurderlig hjælp fra frivillige, så vi er kommet i gang med at løfte Brugsens tilstand i overskuelige bidder. Der er skiftet inventar, flaskeautomat og snart også kølerum.

Brugsens mange gode venner yder også en stor indsats bl.a. når der hygges på torvet eller ryddes op i butikken eller udenfor. Det er opgaver, der ellers ikke ville blive løst.

Det er vigtigt at slå fast, at man som frivillig ikke tager arbejde fra personalet. Det er alene økonomien, der bestemmer, hvor mange vi kan have ansat. De frivillige gør butikken mere indbydende.

1 / 6
Arbejdsdag i Brugsen
2 / 6
Brugsen
3 / 6
Hygge på torvet 2019
4 / 6
Ny gammel flaskeautomat
5 / 6
Grundlovsdag på torvet
6 / 6
Arbejdsdag i Brugsen

12/10 2019 fik facade og udenomsarealer en ordentlig omgang.
Tagrenderne, vinduer og indgangsparti, fortove, bænke og skilte er vasket og renset.
En stor tak til Annette Guldbæk, Bente Kondrup Bonde, Dorthe Petersen, Henriette Kristiansen, John Kjelds, Janie Hedemann Kjelds, Jørgen Rasmussen, Lotte Georgi Eriksen, Morten Hald og Vinnie Brokholm
12/10 2019 fik facade og udenomsarealer en ordentlig omgang.
Tagrenderne, vinduer og indgangsparti, fortove, bænke og skilte er vasket og renset.
En stor tak til Annette Guldbæk, Bente Kondrup Bonde, Dorthe Petersen, Henriette Kristiansen, John Kjelds, Janie Hedemann Kjelds, Jørgen Rasmussen, Lotte Georgi Eriksen, Morten Hald og Vinnie Brokholm
Rigtig mange hyggede sig på torvet den 28. juni 2019. Janie Hedemann Kjelds havde sørget for at vi kunne byde sommerferien velkommen med smagsprøver, grill, is og masse af gode tilbud.
Med uvurderlig hjælp fra lokale håndværkere løftes Brugsens tilstand i overskuelige bidder. I juni 2019 hentede Mathias Knudsen, Johhny Rasmussen, Morten Hald og Jan Svendsen to læs inventar fra en lukket brugs.
Grundlovsdag 2019 var der grillhygge på torvet
Blandt de første tiltag blev en mindre omflytning i butikken. Støtteforeningen, bestyrelsen og uddeleren brugte en aften på at flytte rundt, så der bliver mere plads inden for indgangen i Brugsen. Orla Jørgensen, Morten Hald, Mette Muhlig, Jan Svendsen, Vinnie Brokholm, Bente Bonde, Lotte Eriksen og Mathias Knudsen. Foto Thomas B. Mørch april 2019

Uddeleren er nødt til at prioritere

Den store interesse for Brugsens drift, betyder også, at vi er mange, der gerne vil give gode råd om, hvordan butikken skal drives. Det er fint, men vi skal også huske, at det er Morten der er chefen. Han har ret og pligt at prioritere de mange gode forslag, så hverdagen også hænger sammen for personalet.

Som frivillige er vi nødt til at respektere Mortens ledelse og personalets arbejde.

Bare på bestyrelsens liste er omkring 50 projekter, vi gerne vil sætte i gang, men på det første ½ år har vi nået 10 – 11 stykker. Vi skal hele tiden tage skridt i den rigtige retning, men ikke sætte mere i gang end vi kan nå at afslutte.

Perspektiver for fremtidens Brugs

Når vi får styr på driften, skal vi til at tænke længere ud i fremtiden. En lille rundtur rundt til andre byer kan være lærerig.

Bælum har bygget en ny butik

I Bælum har de valgt at bygge en hel ny butik. Man kunne forestille sig, at vi byggede en ny butik midt mellem Skelund og Veddum.

Investeringen vil være 8 - 10 mio. kr. som skal forrentes og afdrages med den øgede omsætning, vi ville opnå.

Med hjælp fra Dagrofas tommelfingerregler, kan vi beregne omsætningspotentialet til 11 - 16 mio. kr. eller 2 - 7 mio. mere end i dag.

En omsætning på 12 mio. kr. er et godt grundlag for en lokal butik, så projektet kan ikke bare afvises, men så stor en investering vil være risikabel.

Gl. Rye har renoveret den gamle butik

For 6 år siden havde Brugsen i Gammel Rye problemer med svigtende omsætning og dårlig økonomi.

De overvejede at bygge nyt, men valgte i stedet at renovere butikken for en mio. kr. De bad medlemmerne om lån på 1.000 kr. eller mere, og forventede at kunne indsamle 700.000 kr. Det gik over al forventning, medlemmerne lånte butikken 1,1 mio. kr.

Nu er butikken renoveret og omsætningen er øget fra ca. 10 mio. til 14 mio. kr. I dag går det så godt, at de er ved at betale lånene tilbage og samtidig har overskud til at støtte byens foreningsliv.

To vigtige grunde til at projektet er blevet en stor succes er, at Brugsen lytter til kundernes ønsker og at der var styr på butikkens drift, inden man bad medlemmerne om lån. Lån skal bruges til forbedringer, der giver et afkast og ikke til drift.

I Dybvang gik det galt.

I Dybvang på Djursland forsøgte man sig med samme model som Gl. Rye. Medlemmerne lånte 265.000 kr. til butikken i håb om, at det kunne øge omsætningen. Den gik ikke, Brugsen er konkurs og medlemmerne har mistet deres penge. En del af butikkens inventar står nu i Veddum.

Alken -Lille lokalbutik og nethandel hos SuperBrugsen

Hvis vi ikke får styr på driften, kan en mulighed være en butik drevet af frivillige.

De 200 medlemmer af Købmanden i Alken kan bestille varer på nettet fra SuperBrugsen. Varerne kan hentes i butikken efter fyraften -fragtfrit og uden mindstekøb. Derudover har butikken et basissortiment.

Det er da de bedste varer til den bedste pris.  Der er blot et men:

Nethandlen udkonkurrerer butikkens egne varer -den lave avance på nethandel kan ikke dække udgifter til personale, så man er helt afhængig af frivillig arbejdskraft. Hvis vi indfører dette i vores Brugs mister området en betydelig arbejdsplads.

Venlig hilsen

Orla Jørgensen

 

Kommenter 10.02.2021