Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenAvisSteder

 

Lokalplan for vindmøller

Byrådet har givet tilladelse til at nedtage de 8 eksisterende vindmøller ved Veddum Kær og udskifte dem med 9 nye vindmøller, samtidig vil der blive opstillet op til 26 hektar solceller.

Vindmøllerne, der kan opsættes, har en totalhøjde på 149,99 meter, en navhøjde på op til 95 meter og en rotordiameter på op til 140 meter.

De eksisterende vindmøller har en totalhøjde på 60 meter. Der er desuden to boliger i området, som skal nedrives for at støjgrænserne kan overholdes.

Bilag til dagsordnen

 

Skyggen af en mølle

 

Kommenter 05.05.2021

Energipark Veddum Kær