Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenAvisSteder

 

Energipark Veddum Kær

Der er nu ved at blive støbt fundamenter til møllerne. Møllerne forventes at blive færdige i 2021. Følgegruppen for energiprojekt Veddum Kær har holdt web-møde om status på projektet den 7. januar 2021

Uddrag fra mødereferat.

Status

Se billeder fra byggepladsen på energiparkveddumkaer.dk.

Alle ni fundamenter forventes at være færdige inden udgangen af marts.

Eurowind tilbyder at undersøge huse forud for eventuelle sætningsskader. Tilbuddet er sendt ud til alle inden for en radius af 900 meter.

De eksisterende møller tages ned inden de nye sættes op.

Vestas går i gang med de nye møller omkring 1. maj. Så bliver pladsen lukket af hensyn til sikkerhed. 30-40 lastbiler kommer med den store kran, som skilles delvist ad hver gang den skal flyttes fra mølle til mølle.

Omkring 15 juli skulle vindmøllerne komme i drift. Til december forventes de at køre ved fuld kraft.

Værditab

Der er 30-40 husstande, der har søgt om værditab. Taksationskommissionen kommer ud i løbet af marts-april.

Solceller

Eurowind har søgt om lov til at ændre layout af solcellerne fra faste stativer til et tracker-system, hvor panelerne ikke står i række øst-vest men i stedet står i rækker nord-syd.

Arealet under panelerne forventes afgræsset med får.

Efter sommerferien forventer Eurowind at gå i gang med at etablere solcelleparken.

Køberetsordning

Der udbydes anparter i vindmøllerne og i solcellerne. Når man køber en anpart består den overordnet af 80% vind og 20% sol.

Solanlægget bliver ét selskab. To vindmøller bliver ejet af et laug-selskab, som også ejer ca. 20% af solparken. Resten vil blive ejet primært af Eurowind.

Der bliver udbudt ca. 25.000 anparter af ca. 3.000 kr. Der plejer at blive udsolgt for projekter i Mariagerfjord Kommune.

Hvis du gerne vil købe andele i et solcelle- og/eller vindmølleprojekt, skal du holde øje med lokalaviserne. Udover lokalavisen vil udbuddet også blive annonceret www.energiparkveddumkaer.dk og Køberetordningen.dk

Grønne penge

Eurowind driver vindmøllerne. Landsbylaugene modtager en sum "grønne" penge for møllerne hvert år, som de selv fordeler.

Følgegruppen består af

Poul Madsen, Danny Juul Jensen, Leo Korsgaard, Rene Jensen, Finn Lange, Jan Thøgersen, Claus Petersen, Bo Schøler (EuroWind), Anders Andersen, Vibeke Kjær Christensen (kommunen).

 

Kommenter 03.03.2021

Energipark Veddum Kær