Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenAvisSteder

 

Energipark Veddum Kær

Alle møller er sat op og er ved at blive gjort klar til at komme på nettet. Nu skal der anlægges nye veje samt kabler til solcellerne.

Status

Se billeder fra byggepladsen på energiparkveddumkaer.dk.

Solceller

Eurowind har søgt om lov til at ændre layout af solcellerne fra faste stativer til et tracker-system, hvor panelerne ikke står i række øst-vest men i stedet står i rækker nord-syd.

Arealet under panelerne forventes afgræsset med får.

Grønne penge

Eurowind driver vindmøllerne. Landsbylaugene modtager en sum "grønne" penge for møllerne hvert år, som de selv fordeler.

Følgegruppen består af

Poul Madsen, Danny Juul Jensen, Leo Korsgaard, Rene Jensen, Finn Lange, Jan Thøgersen, Claus Petersen, Bo Schøler (EuroWind), Anders Andersen, Vibeke Kjær Christensen (kommunen).

 

Kommenter 10.10.2021

Energipark Veddum Kær