Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenBakkegaardsvej

 

Bakkegaardsvej 13

Her har engang ligget en gård.

Huset er fra 1900.

I 1906 var Anders Sørensen (1852 - 1918) gået på aftægt her.

Partikulier Niels Peter Sloth havde huset fra 1930 til hans død i 1959.

Fra 1961 til 1979 tilhørte huset Alfred Larsen.

Huset har siden 1994 været en del af Kruse Vask.

1 / 5
Siden 1994 har huset tilhørt Kruse Vask. 1/5 2017 https://skraafoto.dataforsyningen.dk/?orientation=north&center=571758.1%2C6292866.4.
2 / 5
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1778992
3 / 5
Lokalhistorisk B13007
4 / 5
Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
5 / 5
Jordene til matr. 22. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Siden 1994 har huset tilhørt Kruse Vask. 1/5 2017 https://skraafoto.dataforsyningen.dk/?orientation=north&center=571758.1%2C6292866.4.
Fra 1930 til 1960 boede Niels Peter og Maren Sloth her. 1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1778992
Fra 1930 til 1960 boede Niels Peter og Maren Sloth her. 1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1778992
Gården matr. 22a. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
På matr. 22a har været skrevet: Lars Jensen Brakarl,
Lars Laursen og Lars Pedersen Bunde.
Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Ejerne af ejendommen har været:

 • bonde og gårdbeboer Jens Jensen 1787
 • gårdbesider enke Johanne Jens Datter 1801
 • gårdmand Laurs Pedersen 1834 - 1840
 • gårdmand Andreas Pedersen 1841 - 1853
 • gårdejer Christen Hendriksen 1857 - 1870
 • gårdejer Jørgen Nielsen (Nørgaard) 1870 - 1884
 • gårdejer Niels Pedersen 1884 - 1896
 • gårdejer Jens Christian Christensen 1896 - 1905
 • husejer Anders Sørensen Kusk 1905 - 1919
 • husejer Anna Kirstine Danmark 1919 - 1924
 • husejer Niels Peter Laursen 1924 - 1924
 • husejer Anders Peder Pedersen 1924 - 1930
 • husejer Niels Peter Sloth 1930 - 1960
 • husejer Alfred Larsen 1961 - 1979

1787 Jens og Johanne Jensen

Lars Jensen Brakarl var søn af bonde og gårdbeboer Jens Jensen og Johanne Jensdatter.

Familien bestod af:

 • bonde og gaardbeboer hosbonde Jens Jensen (1734 /1787)
 • madmoder Johanne Jensdatter (1736 /1787 /1801)
 • barn Else Jensdatter (1765 /1787)
 • barn Maren Jensdatter (1767 /1787 /1801 /1834 /1839)
 • barn Marie Jensdatter (1770 /1787)
 • barn Lars Jensen (nedenfor)

1801 Lars Jensen Brakarl og Johanne Andersdatter

I 1801 var Lars' mor Johanne enke og gårdbesidder. Lars Jensen var indsidder og gift med Johanne Andersdatter fra Bakkegaarden.

Lars døde i 1834 som aftægtsmand hos Laurs Pedersen.

Datteren Ane blev gift med Christen Bach og fik en søn. De blev dog skilt og Ane flyttede hjem igen med sønnen Peder.

Familien bestod af:

1834 - 1850 Laurs Pedersen

Johanne blev gift med Laurs Pedersen fra Hyltvej 1. De overtog gården, men i 1825 var de flyttet til Tornskær.

Datteren Mette blev gift med tjenestekarl Andreas Pedersen. De overtog gården.

1841-1853 Andreas Pedersen

Tjenestekarl Andreas Pedersen blev gift med gårdmandsdatteren Mette Laursdatter i 1841. De overtog hendes forældres gård.

Sønnen Peder døde af mæslinger 4½ år gammel i 1849. Året efter får de en ny søn, der også kommer til at hedde Peder, han bliver 14 år gammel.

De blev skilt mellem 1850 og 1853. Andreas blev tjenestetyende og siden fattiglem på fattiggården i Glerup.

1857-1870 Christen Henriksen

Efter skilsmissen giftede Mette sig med Christen Henriksen i 1854. Sammen får tre børn.

Henrik 1854 døde sammen med sin halvsøster Mariane Andreasen af skarlagensfeber 4 år gammel i 1859 (15 børn i Veddum døde af skarlagensfeber i 1858-1859). I 1863 får de en ny søn, der kommer til at hedde Henrik. Han dør efter 5 uger.

Mette bliver enke og sælger gården i 1870.

1870-1884 Jørgen Nielsen (Nørgaard)

Jørgen og Maren fik en søn Niels Marinus Nielsen, som døde 14 mdr. gammel i 1870.

Jørgen Nielsen udstykker ejendommen og sælger 5 mindre ejendomme fra i 1884.

1884-1896 Niels Pedersen

Niels Pedersen er født i Vandkæret og Maren Kristensen på Renden 3. De blev gift i 1878 og købte gården i 1884. De havde jord i Vandkæret.

Landmand Niels og Maren flyttede til Gl. Kærvej 4 i 1903.

1905-1919 Anders Sørensen Kusk

I 1904 - 1918 boede Anders Sørensen og Karen Marie Jensen fra Hyltvej 61 på aftægt her.

I 1904 døde hans 2. kone Karen Marie Jensen 61 år gammmel. Anders døde i 1918 65 år gammel.

I 1906 boede desuden slægtning Maren Jensen her men hun blev gift samme år og blev husmoder i Mølsiggårde.

Desuden opholdt Jørgen Uhrenholt sig midlertidigt -12-årig søn af Niels og Kirstine Uhrenholt i Salen.

1911 1921 Andersen

Søstrene fra Gadesminde syerske Ane Johanne og enken Bolette boede til leje her i 1911 - 1921.

1930-1960 Niels Peter Sloth

Partikulier Niels Peter og Maren Sloth havde det fra 1930 til hans død i 1958. De havde haft en gård i Kæret og var forældre til Kristian Sloth og Axel Sloth

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 06.06.2024

Folketælling

1787 1801 1834 1840 1845 1850 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1921 1930 1940

Ejere matr. 22a og 22l

Realregister Realregister Realregister Tingbog

Bakkegaardsvej