Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenBakkegaardsvej

 

Veddum Byskov Bakkegaardsvej 3

Her lå Lille Bakkegaard, som er en af de gamle gårde, der ikke blev udflyttet.

Hadsund kommune købte gården i 2006 for at rive den ned. Det havde kommunen forpligtet sig ved inddragelse af ejendommen i byzone i forbindelse med lokalplanlægningen.

I 2011 lejede byens borgere arealet af kommunen og plantede en byskov.

Fra 2015 afholdes friluftsgudstjeneste 'I Skovens dybe stille ro.'

1 / 8
Plantning af æbletræ 2017
2 / 8
Byskoven 2016
3 / 8
Skovmesse 2016
4 / 8
Skoven plantes i 2011
5 / 8
Lille Bakkegaard 2002
6 / 8
1972
7 / 8
1946
8 / 8
Kort 1799

2017 I år er der reformationsfejring, og derfor har menighedsrådene i Visborg og Skelund besluttet, inspireret af Luther, at plante et æbletræ under skovmessen.
August 1016
Søndag d. 21/8 2016. 
Næsten 30 fra Skelund og Veddum mødte op til en usædvanlig dejlig fællesgudstjeneste i Veddum Byskov søndag aften - på trods af regnvejrsvarsel og dansk håndboldmedvirken ved OL.
Fredag den 1. april 2011 plantede vi 1.000 træer og buske af 33 forskellige slags.
2002 Lille Bakkegård Ole Bonde. Henning Otte købte Lille Bakkegaard i 1984 og blev den sidste ejer.
Hos forpagter Arnold Jacobsen Lille Bakkegård 1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029433
Bakkegårdsvej 3 og 9
1946 Bakkegård og Lille Bakkegård.<br> I 1940 bestod familien på Lille Bakkegård af gårdejer Peter Kragh (1909 - 1977),  Else Kragh (1914 - 1995), Poul Kragh (1936), Anelise Kragh (1939), Tjenestekarl Egon Kristian Jensen (1923), Tjenestekarl Orla Søgaard (1925) og pige Greta Buus (1924).<br>
 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300002
Lille Bakkegaard 1799

Før 1916 Axelsen

Før 1916 var det Johanne og Anders Axelsen, der havde ejendommen. I 1906 bestod familien af gårdejer Anders Axelsen (1862 - 1954) og Johanne Marie Axelsen (1869 - 1936)

1925 -1930 Jensen

I 1925 bestod familien af gårdejer Jens Marinus Jensen (1878 - 1953) og Andrea Maria Jensen (1883 - 1954) med tvillingerne Anna Johanne Jensen (1911) og Anker Jensen (1911).

Anne og tjenestekarl Antonius Nielsen (1907) blev gift i 1935 og flyttede til Hovedgaden 2.

Jens og Andrea flyttede til Trommelholt.

Fra 1940 Kragh

I 1940 boede her gårdejer Peter Kragh (1909 - 1977) og Else Kragh (1914 - 1995) med børnene Poul Kragh (1936) og Anelise Kragh (1939)

I 1952 køber Peter og Else Sadelmagervej 3 til aftægtsbolig.

Den sidste gårdejer blev Henning Otte fra 1984 til 2006

Tjenestefolk mv.

1906: tjenestekarl Anton Martinus Axelsen (1886 - 1959), tjenestedreng Marius C. Sørensen (1891) og tjenestepige Kristine Christensen (1886).

1925: tjenestekarl Sofus Sørensen (1898)

1930: tjenestekarlene Antonius Nielsen (1907) og Svend Pedersen (1913)

1940: tjenestekarl Egon Kristian Jensen (1923/1930/1937/1940), tjenestekarl Orla Søgaard (1925 - 1956) og pige Greta Buus (1924)

 

Kommenter 16.08.2022

Folketælling

1901 1906 1911 1925 1930 1940

Tingbog

matr. 29a
 

Bakkegaardsvej