Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenBakkegaardsvej

 

Bakkegaardsvej 8

Et nedlagt landbrug fra 1877.

På matrikelkortet 1814-1866 er dog allerede en ejendom, dengang var jordbrugeren Jens Danmark afløst af Anders Jensen Danmark.

1 / 4
1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=ZWOWVU
2 / 4
Bakkegaardsvej 8
1948-1952 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1635259
3 / 4
Lokalhistorisk arkiv B827
4 / 4
Matr. 23 med bygninger. Jens Danmark er rettet til Anders Jensen Danmark. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=ZWOWVU
Hos Vinter Jensen 1948-1952 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1635259
Lokalhistorisk arkiv B827
Matr. 23 med bygninger. Jens Danmark er rettet til Anders Jensen Danmark. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Ejendommen har bl.a. tilhørt:

-1834 Jens Andersen Danmark

Jens Danmarks kone døde i 1833. I 1834 sælger han ejendommen og i 1835 dør han.

1834-1875 Anders Jensen Danmark

Anders Jensen Danmark overtog ejendommen efter sin far. Han blev gift med Maren Andersdatter og de fik en datter Ane Johanne.

I 1860 har de desuden en plejedatter, Maren Andersen på 11 år, som de er faddere for. Marens mor dør i 1862. Maren bliver siden gift med Jens Olesen Degn.

1875-1897 Peder Mikkelsen

Ane Johanne bliver gift med Peder Mikkelsen og de overtager gården.

1897-1919 Peder Jensen Gade

Mariane bliver gift med Peder Jensen kaldet Gade i 1860. De overtager gården.

Jens er søn af gårdmand Jens Thomasen og Maren Sørensen i Veddum.

De får børnene Andrea og Jens Peter. Andrea bliver husmor på Mosebakgaard. Jens Peter bliver gift med Andrea Knudsen fra Ledvogtervej 3. De bor her med sønnen i 1911 inden de flytter til Elmegården.

I 1921 bygger Peder og Mariane et aftægtshus på Hyltvej 16.

1919-1925 Laurits Tinus Petersen

I 1921 boede Laurits Tinus Pedersen og Ane Marie Pedersen her med datteren Ragna Kalinka Østergaard (1913) og Laurs Pedersen (1845) på aftægt.

Laurits ejede gården fra 1919 til 1925.

1925- Thomas Vinter Jensen

I 1925 var gården overtaget af landmand Winter Jensen og Helga Jensen f. Kragh med datteren Elisabeth. De fik siden datteren Zella.

Tjenestefolk mv.

  • 1906: Tjenestetyende Alma Jensen (1887 /1887 /1890 /1901 /1906 /1907)
  • 1911: Tjenestetyende Christian Richart Jensen (1895 /1911)
  • 1911: Agnes Sørine Jensen (1895 /1911).
  • 1925: tjenestedreng Børge Glam? (1918 /1930)

 

Kommenter 27.11.2023

Folketælling

1840 1850 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1921 1925 1930 1940

Ejere matr. 23e

Realregister Tingbog

Bakkegaardsvej