Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenBybilleder

 

Forteklyngebyen i 1799 og 2017

Veddum er en af Danmarks største forteklyngebyer.

En forteklyngeby er en landsby bestående af gårde, beliggende omkring en tidligere større ubebygget plads kaldet forten, der imidlertid er blevet helt eller delvist inddraget til bebyggelse.

Inden for ringgaden lå gårdene side om side. Mellem gårdene fandtes et virvar af stier og gyder, hvilket man stadig tydeligt kan fornemme.

En del bygninger og veje kan findes på samme sted i 1799 og 2017. Bygningerne er dog oftest erstattet af nye.

Ringgadens forløb er i dag Trommelholtvej, Sadelmagervej, Hyltvej, Pejtervej og Bakkegårdsvej.

Forteklyngebyen i 1799 og 2017

 

Kommenter 11.09.2021

Historie