Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandGl. Kærvej

 

Gl. Kærvej 4

I 1858 købet sneder Peder Sørensen et stykke jord i Vandkæret, udstykket fra hans brors ejendom Hyltvej 1. Her byggede han et hus.

Hans søn Niels Pedersen købte mere jord til fra Støvring gård (matr. 21o)

Jens Jellesen fik opført en gård i 1925.

Chr. Christensen overtog gården i 1936. Dengang var arealet ca. 11 Tdr. Ld. og normal besætning 7 køer plus opdræt, 3 søer samt svin, og 2 heste /1958/.

Jens Erik Christensen overtog ejendommen i 1962.

1 / 4
Skråfoto 1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=GKSUSE
2 / 4
Hos Jens Erik Christensen 1989 Ariel / Dansk Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095814
3 / 4
1954 Aalborg Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2206161
4 / 4
35c og 21o markeret på Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Byopmåling Veddum. Gyldig : 1879 - 1929. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Skråfoto 1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=GKSUSE
Hos Jens Erik Christensen 1989 Ariel / Dansk Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095814
Hos Christian og Dagny 1954 Aalborg Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2206161
35c og 21o markeret på Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Byopmåling Veddum. Gyldig : 1879 - 1929. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Ejere

Familier

1858-1884 Peder Sørensen

Snedker Peder Sørensen blev gift med Inger Marie Nielsdatter fra Tornskær i 1844.

Peder købte jorden fra sin bror, Jørgen Sørensen på Hyltvej 1. Her byggede han et hus.

Sønnen Niels overtog ejendommen i 1884.

Inger Marie døde i 1890, Peder tog sig eget liv 4 år efter.

1884-1906 Niels Pedersen

Niels køber sine forældres ejendom sammen med huset Hovedgaden 24 og gården Bakkegaardsvej 13 i 1884. Desuden lægger han matr. 21o til ejendommen.

De kom fra Bakkegaardsvej 13. D Niels dør i 1906 bor de i her. Efter Maren blev enke har hun boet til leje i Veddum, hun omtales som Maren Overgaard efter sin far Christen Andersen Overgaard.

1906-1936 Jens Jellesen

Familien Jellesen bestod af gårdejer Jens og Ane Jellesen med slægtningene Margrethe og Dagny Mikkelsen. Ane døde af hjernebetændelse da hun var 55 år i 1933. Jens døde af tuberkulose i 1936 62 år gammel.

1936- Dagny Mikkelsen

Dagny blev gift i Hornslet med Christian fra Rønholt i 1935. De fik børnene Ane og Jens Erik.

Jens Erik overtog ejendommen i 1962.

 

Kommenter 06.02.2024

Folketælling

1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940

Ejere

Realregister 21o Realregister 35c, 21o Tingbog 21o 29e

Gl. Kærvej