Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenByturHadsundstien

 

Kirsebæralléen fra Skelund til Veddum

Tidligere var Veddum utrolig rig på kirsebærtræer. I 1999 – 2000 gik Veddum Landsbylaug og Skelund Landsbyforening sammen om at plante kirsebærtræer langs banestien, den tidligere Aalborg-Hadsundbane, på en 3 km strækning mellem Veddum og Skelund.

I 2014 blev der plantet yderligere 200 kirsebærtræer af lokal oprindelse på hver side af de to byer.

Herredsfogeden forlangte at bønderne plantede frugttræer

Baggrunden for den udbredte frugtavl i Sydøsthimmerland stammer fra omkring år 1800, da Herredsfoged Kristen Testrup på Wiffertsholm, i henhold til Danske Lov, forlangte at bønderne årligt skulle plante et vist antal frugttræer og humle.

Planterne kunne de få hos godsets gartner –de ubemidlede endda gratis.

Syltetøjsmennesker -med runde kinder og dårlige tænder

I 1912 bragte Aalborg stiftstidende en artikel fra et besøg på Als-egnen "Mellem blomstrene Kirsebærtræer".

Her et lille uddrag: "Man kommer f.eks. til Veddum By. Fra Stationen ser man den næsten ikke. Den er helt begravet i hvide Træer. Hist og her stikker en Vindmølle op fra de hvide kroner eller en Stump Tagryg eller en Skorsten, hvorpaa staar en Stork, som med sit lange Næb piller sig i Brystfjerene.

Veddum By er begravet i Kirsebærblomster. .. ..En Kone derude regner sammen, hvor mange Lispund hun hvert Efteraar sylter, og hun fortæller, at Vinteren igennem er hver evige Dag Maaltidets ene Ret med Syltetøj i sig eller paa sig eller heltigennem af Syltetøj - »vi ta'er ett it' saa nøj!« Man ser ogsaa straks paa Folk, man møder, at det er Syltetøjsmennesker -med runde Kinder, med klare Øjne og med daarlige Tænder.

Elskværdigheden og Livsmodet lyser ud af dem, de er opfødte med sødt. Kvinderne er vennesæle og snakkeglade, Mændene har helt op i deres Alderdom Kinder, der er friske og røde som Jomfrukinder."

De er der endnu

I dag kan man endnu om foråret opleve de tilbageværende Veddumkirsebær blomstrer langs cykelstien, i haver og langs markskel.

Veddumkirsebær

Mere om Veddumkirsebær under historie.

Kommenter 03.01.2024

Hadsundstien