Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenBytur

 

Hadsundstien

Det er muligt at cykle næsten hele vejen ad den tidligere Randers-Hadsund-Aalborg-jernbane fra Skelund-Veddum sydpå til Havndal eller nordpå til Aalborg.

Stien ligger i fredelige omgivelser, og biler møder man kun, hvor den krydser en vej. Bakkerne er udjævnet med dæmninger og grave og langt det meste af stien er asfalteret.

I 1984 etablerede Nordjyllands amt cykelsti på den gamle bane fra Veddum til Visborg og i 1988 hele vejen fra Hadsund til Kongerslev.

  • Nu er banen stort set asfalteret hele vejen fra Åmølle til Gistrup.
  • Mellem Åmølle og Havndal er den udlagt til grusbelagt natursti.
  • Fra Gistrup til Aalborg er der separate cykelstier.

Så sammenlagt er der en fortrinlig cykelsti ad banen fra Havndal til Gistrup.

I 1999 – 2000 gik Veddum Landsbylaug og Skelund Landsbyforening sammen om at plante kirsebærtræer langs banestien, på en 3 km strækning mellem Veddum og Skelund.

I 2017 kom der lys på stien mellem Skelund og Veddum.

Sikring af arealer til banestien

Ideen om etablering af en regional cykelsti har eksisteret siden banen blev nedlagt i 1969.

Især Skørping kommune og mange landmænd ønskede ikke at bevare banelegemet. Kommunen ville sælge arealerne til de landmænd, som mange steder allerede havde inddraget banearealet i driften.

Danmarks Naturfredningsforening besluttede derfor at rejse fredningssag for strækningen mellem Lindenborg å og Hadsund.

I 1978 blev der afsagt fredningskendelse, og banearealerne fra Vaarst i Aalborg Kommune til Visborg i Hadsund kommune blev sikret og overdraget til Nordjyllands amtsråd.

Hadsundstien 2017

 

Veje

Bakkegyden Bakkegaardsvej Bystævnet Gl. Kærvej Hadsundstien Hyltvej Korupvej Kærvej Ledvogtervej Melkurvevej Midtgyden Mosevej Møgelholtvej Møllerstien Nygade Pejtervej Renden Rønholtvej Sadelmagervej Torsvej Trommelholtvej Vandkæret Veddum Hovedgade Vestgyden Østgyden