Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om
Til forsiden / adresser /

Hadsundstien

Det er muligt at cykle næsten hele vejen fra Hadsund til Aalborg ad den tidligere Aalborg-Hadsundbane.

I 1984 etablerede Nordjyllands amt cykelsti på den gamle bane fra Veddum til Visborg og i 1988 hele vejen fra Hadsund til Aalborg.

I 1999 – 2000 gik Veddum Landsbylaug og Skelund Landsbyforening sammen om at plante kirsebærtræer langs banestien, på en 3 km strækning mellem Veddum og Skelund.

I 2017 kom der lys på stien mellem Skelund og Veddum.


Ideen om etablering af en regional cykelsti har eksisteret siden banen blev nedlagt i 1969. Kort efter at de sidste dele af Aalborg Privatbaner var besluttet nedlagt, indkaldte Fredningsplanudvalget de kommuner der havde banestrækninger til møde, for at drøfte en samlet sikring af de nedlagte banestrækninger. Der blev opnået enighed kommunerne imellem om, at de skulle erhverve de tidligere privatbanearealer, men uden at der var taget stilling til, hvad arealerne skulle bruges til fremover. Prisen blev fastsat til 25 øre pr. kvadratmeter baneareal, 10 øre for friarealerne.

Især Skørping kommune og mange landmænd ønskede ikke at bevare banelegemet. Kommunen ville sælge arealerne til de landmænd, som mange steder allerede havde inddraget banearealet i driften. Danmarks Naturfredningsforening besluttede derfor at rejse fredningssag for strækningen mellem Lindenborg å og Hadsund.
I 1976 besluttede Fredningsnævnet at gennemføre fredningssagen, og i 1978 blev der afsagt fredningskendelse, og banearealerne fra Vaarst i Aalborg Kommune til Visborg i Hadsund kommune blev sikret til fremtidige stianlæg og overdraget til Nordjyllands amtsråd.

Hadsundstien 2017

Læs mere om:

Kommenter

03.12.2018


 

 

 

Bytur Veje Oplandet Midtbyen Steder Personer Bybilleder Begivenheder