Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenByturHyltvej

 

Hyltvej 1

Hyltvej 1 er den tidligere sognefogedbolig i Veddum.

I Barn af Himmerland XVII 2012 fortæller Søren Bragh Frederiksen om sin tidligste barndom i huset. Han husker bl.a en sabotagehandling i 1944. Der lød et brag at den anden verden. Braget stammede fra en sprængladning, som Smej Kristian fra "Veddum-gruppen" havde anbragt på "Als-Peters" elmotor/generator. "Als-Peter" var nemlig værnemager, som bl.a. udførte entreprenørarbejde for tyskerne på de to lufthavne i Aalborg, som tyskerne påbegyndte straks efter besættelsen.

1 / 3
Åbn billede
2 / 3
3 / 3

Hyltvej 1 1965 Lokalhistorisk foto: B3220
Lokalhistorisk B6674
Lokalhistorisk B4737

  • Hyltvej 2.
    Hyltvej 1 2 4 6 8 14

  • Hyltvej 2.
    Hyltvej 2Kommenter 12.04.2019