Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenByturHyltvej

 

Hyltvej 1

Hyltvej 1 er den tidligere sognefogedbolig i Veddum.

I Barn af Himmerland XVII 2012 fortæller Søren Bragh Frederiksen om sin tidligste barndom i huset. Han husker bl.a en sabotagehandling i 1944. Der lød et brag at den anden verden. Braget stammede fra en sprængladning, som Smej Kristian fra "Veddum-gruppen" havde anbragt på "Als-Peters" elmotor/generator. "Als-Peter" var nemlig værnemager, som bl.a. udførte entreprenørarbejde for tyskerne på de to lufthavne i Aalborg, som tyskerne påbegyndte straks efter besættelsen.

Huset er revet ned i 2020.

1 / 4
1965
2 / 4
1959
3 / 4
Lokalhistorisk
4 / 4
Hyltvej

Hyltvej 1 1965 Lokalhistorisk foto: B3220
Hyltvej 1 1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805269
Lokalhistorisk B6674
Lokalhistorisk B4737

 

Kommenter 18.02.2021