Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenHyltvej

 

Hyltvej 15

Her lå en fæstegård. Da Christen Væver blev selvejerbonde i 1873 flyttede han gården ud til Hannesminde. Hyltvej 41.

Huset på Hyltvej 15 blev bygget i 1895 af Kræn Væver og Johanne Marie som aftægtsbolig på Hannesmindes jord.

Huset blev revet ned af Mariagerfjord kommune i 2010.

1 / 7
1/5 2017 https://skraafoto.dataforsyningen.dk/?orientation=north&center=571814.43%2C6293178.85&item=2023_81_06_2_0009_00000712&year=2023&item-2=2023_81_06_2_0009_00000712&year-2=2023
2 / 7
Hyltvej 15 brydes ned af kommunen i oktober 2010. Danny Juul Jensen fotograferede.
3 / 7
oktober 2007
4 / 7
Hos Jens Peter Berthelsen 1959  Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805290
5 / 7
Maren Kristensen. Lokalhistorisk B3420
6 / 7
Hyltvej 15 13 7 og 5 før 1895. Lokalhistorisk B2197
7 / 7
Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

1/5 2017 https://skraafoto.dataforsyningen.dk
Hyltvej 15 brydes ned af kommunen i oktober 2010. Danny Juul Jensen fotograferede.
oktober 2007
1959 hos baneformand Jens Peter Berthelsen (født 1880) og Annine Dorine Berthelsen (1886). Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805290
Maren Kristensen. Lokalhistorisk B3420
Hyltvej 15 13 7 og 5 før 1895. Lokalhistorisk B2197
På matr. nr. 13 er påført Jens Tonnisen rettet til Tonnis Jensen. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Ejendommen har bl.a. tilhørt:

Familier:

1787-1824 Jens Tonnisen

Jens Tønnesen var bonde og gårdbeboer i 1787 og 1801. Han var gift med Karen Pedersdatter. De havde hans forældre boende samt tre børn: Inger blev kone på Bakkegården, Kirsten blev kone på Hyltvej 1 og Tønnis overtog fæstegården efter sin far.

Karen døde 66 år gammel i 1824. Jens døde som aftægtsgårdmand i 1827 83 år gammel.

1824-1862 Tønnes Jensen

Tonnis Jensen var gårdfæster efter sin far Jens Tonnisen. Det fremgår af matrikelkortet 1814 - 1866, hvor navnene er skrevet på matr. 13.

1895 - 1921 Andersen

Kræn Væver og Johanne Marie blev gift i 1861 og drev gården. De fik to piger her. Da Hannesminde blev bygget flyttede de derud.

Da de gik på aftægt omkring 1895 flyttede Kræn og Væver tilbage her til i det nye aftægtshus. Kræn døde i 1896.

Johanne flyttede tilbage til Hannesminde fra 1925 til sin død i 1929.

1925- Jens Peter Bertelsen

Jens Peter er født i Sdr. Kongerslev. Han blev gift i 1907 med Annine. De fik sønnen Henry i 1909.

Jens Peter døde i 1959.

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 09.06.2024

Folketælling

1787 1801 1834 1840 1850 1860 1870 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940 1940

Ejere

Realregister 13 Realregister 13g Tingbog 13g
 

Hyltvej