Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenHyltvej

 

Hyltvej 2

Parcellen er udstykket af Christen Als, Hovedgaden 29. Huset er bygget i 1918 formentlig af murer Karl Johan Sauer.

Ejendommen har bl.a. tilhørt:

  • Christen Hansen Als - 1918
  • murer Carl Johan Sauer 1918 - 1933
  • Søren Julius Hansen 1933 - 1938
  • Fhv. gårdejer i Astrup sogn. husejer Niels Peter Axelsen 1938 - 1954
  • Marie Sørine Axelsen 1954 - 1966
  • A. Verner Nielsen 1966 -
1 / 2
Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet august 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=571876.47%2C6292976.87
2 / 2
Hos Sørine Marie Axelsen 1959 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805259

Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet august 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=571876.47%2C6292976.87
Hos Sørine Marie Axelsen (det må være slagterens barnebarn Torben Sloth Jeppesen i barnevognen.  Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805259
) 1959 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805259

Sauer

Murer Karl Johan Sauer og Dorthea Pedersen blev gift i 1902 og fik syv børn. Amalie boede ikke hjemme, men hendes ene datter Dagny Marie boede her. I 1937 byggede Karl Johan ny hus på Hovedgaden 36.

Læs mere om familien Sauer.

1937 - 1938 Hansen

Mejerist Søren Julius Hansen var i 1924 blevet gift med Ingrid Petrea Bak . De fik børnene Orla, Thorkild og Albert. I 1938 solgte Søren huset og Ingrid købte Rønholtvej 18.

Da forhenværende mejerist Søren Julius Hansen døde i 1961 var han fraskilt og boede Pejtervej 10.

1938 - 1966 Axelsen

Niels Peter Axelsen er født i Veddum Kær. I 1897 giftede han sig med Ane Marie Jensen fra Karlshaab. De drev en gård på Astrup Mark, hvor de fik datteren Marie. I 1938 købte de huset på Hyltvej. Sørine overtog huset efter forældrene.

 

Kommenter 07.11.2023

Folketælling

1921 1925 1930 1940

Ejere matr. 10i 10l

Skøde og panteprotokol Tingbog

Hyltvej