Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandHyltvej

 

Hannesminde Hyltvej 41

Hannesminde er fra 1874. I 1901 boede Johanne Marie Andersen (1837) stadig på gården som aftægtskone. Mon ikke navnet kommer fra hende.

Desuden boede både gårdejerfamilen Christensen og landarbejderfamilien Jensen på gården

  • Familien Christensen bestod af gårdejer Anton Johan Christensen (1871) og Dagmar Marie Christensen (1871) med datteren Ane Johanne Marie Christensen (1898) samt tjenestefolkene Søren Marinus Svendsen (1877), Søren Christian Hansen (1884) og Laura Marie Pedersen (1884).
  • Familien Jensen bestod af landarbejdsmand Niels Christian Jensen (1857) og Else Maria Christensen Jensen (1857) med døtrene Amalie Sofine Jensen (1893) og Jensine Mathlide Jensen (1895) samt plejesønnen Karl Ricard Jensen (1899)

I 1940 drives gården af gårdejer Anton Johan Christensen (1871), husbestyrerinde Agnes Kristense Larsen (1900) og medhjælperne Arne Rasmussen (1919) og Tage Zaar (1924)

1 / 6
Skråfoto
2 / 6
Mette og Casper
3 / 6
2007
4 / 6
1946 Sylvest Jensen Luftfoto
5 / 6
1900
6 / 6
1895

Skråfoto 1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=UXWZOS
Jan. 2017. Peter Muhl tog billeder og skrev: På Hyltvej 41 er der henover foråret flyttet nye ind. Casper Bonde og Mette Skov har overtaget 1. marts 2016. Sammen med hunden Molly og en amerikanerbil, ødsler parret i plads. Der hører 2 andre længer med til hovedhuset og således er der både rum til hobby og foretagsomhed. Både Casper og Mette har tilknytning til lokalområdet og kender det særdeles godt. Det har været vigtigt for dem at de kender de mennesker de bor iblandt. Samvær og sammenhold betyder meget for dem. Casper er uddannet smed og arbejder ved BAMA i Hadsund og Mette er uddannet materialist, men vælger at gå i gang med pædagog uddannelsen til februar 2017 i Aalborg.
2007
I 1940 boede gårdejer Anton Johan Christensen (1873) her sammen med husbestyrerinde Agnes Kristensen Larsen (1900) og medhjælperne Arne Rasmussen (1919) og Tage Zaar (1924)<br>
1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek. 
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300003
1900 Lokalhistorisk B2198. Mon ikke det er Dagmar Kristensen med sin datter Marie fra 1898?
1895 Lokalhistorisk B2199

 

Kommenter 12.09.2021

Folketællinger

1890 1901 1901 1906 1906 1911 1916 1921 1940

Hyltvej