Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenHyltvej

 

Frysehuset Hyltvej 9

Veddum og Omegns Frysehus blev startet på andelsbasis i begyndelsen af 1950’erne. Anlægssummen på knap 50.000 kr. som blev afdraget over 10 år. Medlemmer betalte leje for en stor og eller lille boks. Ikke medlemmer kunne dog også leje en boks eller betale for enkelte pakker for en kortere periode.

Frysehuset blev passet af en bestyrer. Der var åbent alle hverdage to gange dagligt. Bestyren modtog og afleverede pakkerne. Hver pakke havde et pakkenummer, nummeret fremgik af en todelt seddel. Halvdelen blev med en snor bundet på pakken, mens pakkens ejer fik den anden halvdel. Pakken skulle først i lynfryseren til næste dag, hvor den kom i boksen. Det krævede ordenssans at holde orden på de mange pakker særligt op til jul, hvor der kom nyslagtede ænder, gæs og grise.

Da skiltene jo kunne falde af var der en rodeboks til "ejerløse" pakker.

Efter 20 år var fryseanlægget ved at være nedslidt og de fleste havde egen fryser, så det blev nedlagt i 1967.

I 2002 blev frysehuset bygget om til privat bolig og fremstår i dag som et flot og utraditionelt eksempel på byfornyelse.

I Gammelt Nyt nr. 46. 2009 kan du læse beretningen om frysehuset i Veddum af Anna Marie Larsen, der er datter af det sidste bestyrerpar.

1 / 3
Åbn billede
2 / 3
2002
3 / 3
1959

2006 Foto Orla Jørgensen
2002 Ole Bonde
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805275

 

Kommenter 26.01.2023

Tingbog

matr. 14m
 

Hyltvej