Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKærvej

 

Kærvej 112

Jorden hørte oprindeligt til en af Visborggårds fæstegårde, der lå, hvor Sadelmagervej 1 nu ligger. Den sidste fæstbonde Andreas Laursen købte ejendommen i 1887 og solgte jorden fra til tre nye gårde: Trommelholvej 24 samt Kærvej 112 og Kærvej 66.

Husmandsstedet i Veddum Kær er først bygget i 1910 af Jens Peter Pedersen og Magdalene Pedersen.

I 1996 fik huset en større renovering.

Ejerne af gården har bl.a. været:

 • Jens Peter Pedersen 1910 - 1915
 • Jens Peter Nielsen 1915 - 1918
 • Anders Elisius Rasmussen 1918 - 1922
 • Niels Peter Jensen 1922 - 1923
 • Niels Nielsen Back 1923 - 1924
 • Niels Berthinus Mortensen 1924 - 1928
 • Christian Henry Sørensen 1928 - 1948
 • Hans Thomsen 1948 - 1949
 • Niels Peter Jensen 1949 - 1955
 • Niels Andersen Otte 1955 - 1955
 • Marinus Johansen 1955 - 1957
 • Bernt Johannes Marinus Laustsen 1957 -
1 / 7
Skråfoto 2017 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet 2018. https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=WBCAFX
2 / 7
Det nyrenoverede hus 1995 Lokalhistorisk arkiv
3 / 7
1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2015269
4 / 7
Hos Bernt Johannes Marinus Laustsen 1962 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1997911
5 / 7
Hos Marinus Johansen 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1879229
6 / 7
1948-1952 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1642996. I 1948 solgte Christian Henry Sørensen gården til Hans Thomsen som solgte videre til Niels Peter Jensen i 1949.
7 / 7
Lokalhistorisk B7804. Det kan være Karla, der er født i 1915 og en lille søskende. I 1916 boede her: Jens Peter Nielsen 1886, Mathilde Nielsen 1890 og Karla Mary Tejl Nielsen 1915.

Skråfoto 2017 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet 2018. https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=WBCAFX
Det nyrenoverede hus 1995 hos Bernt Johannes Marinus Laustsen. Lokalhistorisk arkiv
Hos Bernt Johannes Marinus Laustsen 1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2015269
Bernt Johannes Marinus Laustsen havde gården fra 1957. 1962 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1997911
Hos Marinus Johansen som havde gården fra 1955 - 1957. 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1879229
1948-1952 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1642996
Lokalhistorisk B7804. Det kan være Karla, der er født i 1915 og en lille søskende. I 1916 boede her: Jens Peter Nielsen 1886, Mathilde Nielsen 1890 og Karla Mary Tejl Nielsen 1915.

1910-1915 Pedersen

Jens Peter Pedersen kom fra Kærvej 110. I 1910 blev har gift med Magdalene Nielsen. De fik en datter inden de flyttede til Trommelholt.

1915-1918 Nielsen

Jens Peter Nielsen fra Korup Hedehuse og Jensine Mathilde Vestergaard fra Møgelholt blev gift i 1914. De boede her i 1916 med datteren Karla Mary Tejl Nielsen.

1918-1922 Rasmussen

Elisius og Ane Dorthea blev gift i Lyngby sogn 1909. De fik datteren Martha i Lyngby sogn, Niels Peter i Als sogn og Ragne i Skelund sogn.

 • husfar Anders Elisius Rasmussen (1881 /1909 /1918 - 1922 /1921)
 • husmor Ane Dorthea Jensen (1888 /1909 /1921)
 • barn Martha Emilie Rasmussen (1907 /1921 /1967)
 • barn Niels Peter Rasmussen (1914 /1921)
 • barn Ragne Otthesen Rasmussen (1916 /1921)

1922-1923 Jensen

Niels Peter og Mette Kirstine flyttede til sognet i 1919 og her til i 1922. Børnene Jens Peter og Magnus boede hhv. i Støvring og København inden familien samledes i 1920.

 • fhv. landmand husfader Niels Peter Jensen (1855 /1921 /1922 /1922 /1922 - 1923)
 • husmor Mette Kirstine Jensen (1863 /1880 /1921)
 • barn snedkersvend Jens Peter Jensen (1897 /1921)
 • barn klaverstemmer Magnus Jensen (1901 /1921)

1924-1928 Mortensen

I 1924 boede landmand Niels Bertinus Mortensen og Agnes Nielsine Mortensen f. Thygesen (1901) her.

1928-1948 Sørensen

I 1928 købte de nygifte Signe Marie og Christian Henry Sørensen gården. De fik børnene Christian og Elly.

1948-1949 Thomsen

Hans og Marie kom fra husmandsstedet Hovedgaden 60. De flyttede siden til Ø. Hurup, hvor han var murer og hun var invaliderentenyder, da de døde i hhv. 1953 og 1954.

1957 Laustsen

Bernt Johannes Marinus Laustsen (1929) købte gården i 1957.

 

Kommenter 08.02.2024

Folketælling

1911 1916 1925 1930 1940

Ejere matr. 11d, 11o

Realregister Tingbog

Kærvej