Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenKærvej

 

Kærvej 16

Fælles lergrav, der var bevokset med ellekrat, pil og brombær havde mergel i undergrunden og øverst havde man gravet møntørv til stråtagenes mønning.

Huset er bygget i år 1900 på fællesjord.

  • I 1943 solgte Veddum Borgerforening fællesarealet (nu matr. nr. 87). Det har været ejet af
  • Peter Laustsen 1943 - 1948
  • Svend Poulsen 1948 - 1949
  • Christen Christensen Bech 1949 - 1963. Christen Christensen Bech (1901 - 1957) var gift med Olga Bech f. Jensen
  • Lars Winther 1963 - 1976

I 1978 fik huset kloak og toilet. Tagetagen er fra 1990.

1 / 3
Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juni 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=572570.43%2C6292806.08&item=2021_81_06_2_0013_00002227
2 / 3
Hos Christen Christensen Bech og Olga Bech 1959 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1778936
3 / 3
Udstykning af den fælles lergrav i matr. nr. 86 til 91. Matrikkelkort 1896 - 1963 Historiske kort på nettet https://hkpn.gst.dk/

Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juni 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=572570.43%2C6292806.08&item=2021_81_06_2_0013_00002227
Hos Christen Christensen Bech og Olga Bech 1959 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1778936
Udstykning af den fælles lergrav i matr. nr. 86 til 91. Matrikkelkort 1896 - 1963 Historiske kort på nettet https://hkpn.gst.dk/

1901 - 1925 Jespersen

Her boede murer Søren Christian Jespersen og Maren Jespersen f. Andersen. De var flyttet til sognet fra Solbjerg i 1893, hvor de blev gift i 1879. De havde 3 børn samt et barnebarn boende.

1948 - 1949 Poulsen

I 1948 - 1949 tilhørte huset arbejdsmand Svend Poulsen og Agnes Poulsen f. Pedersen med sønnen Ole. De kom fra Skelund, men havde også haft Kærvej 15. I 1959 boede de hovedgaden 1a.

Tjenestefolk mv.

  • 1925: indlogeret Anne Klausen (1898 /1925)
  • 1925: arbejdsmand indlogeret Joakim Klausen (1885 /1925)

 

Kommenter 28.05.2023

Folketælling

1901 1906 1911 1916

Tingbog

matr. 87

Kærvej