Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKærvej

 

Kærvej 26

Landbrug fra 1900. Ejendommen blev solgt til selveje fra Visborggård gods i 1903.

1 / 5
Skråfoto 1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=JVHNIO
2 / 5
1989 Ariel/Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095816
3 / 5
Hos Georg Frederik Larsen 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1891496
4 / 5
Ca. 1926 Lokalhistorisk
5 / 5
Lokalhistorisk B4846

Skråfoto fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 1/5 2017 hentet december 2018 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=JVHNIO
1989 Ariel/Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095816
Mon ikke det er Maren, Erik og Svend Aage, der ses på billedet hos Georg Frederik Larsen 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1891496
Ca. 1926 Lokalhistorisk
Lokalhistorisk B4846. Det kunne måske være Mathilde og Martinus Kærsgaard, der boede her i 1906

Ejere

 • Visborggård gods, etatsrådsinde Magdalene Kjellerup - 1903
 • Jens Marthinus Lassen (Korsgaard) 1903 - 1913
 • boelsmand Jens Peter Thorsen 1913 - 1916
 • husmand Jens Hansen Jensen 1916 - 1921
 • Adolf Carl Madsen 1921 - 1923
 • Carl Christensen 1923 - 1923
 • Søren Jensen Buus 1923 - 1924
 • Jens Peter Pedersen 1924 - 1933
 • Sigurd Jørgen Lauritsen 1933 - 1942
 • gårdejer Niels Andersen Otte 1942 - 1944
 • Georg Frederik Larsen 1944 - 1947
 • Niels Peter Danmark Laursen 1947 - 1948
 • Georg Frederik Larsen 1948 - 1983
 • Birger Larsen 1983 -

Familier

1903-1913 Jens Marthinus Lassen (Korsgaard)

Jens Martinus Korsgaard (før 1905 Larsen) og Mathilde Frederiksen blev gift i 1903 og havde ejendommen til 1913, hvor de overtog Jens' forældres ejendom Veddum Hovedgade 38.

1913-1916 Jens Peter Thorsen

Peter Thorsen fra S. Kongerslev og husbestyrerinde Else Marie fra Gerding boede her i 1916. Peter købte Hovedgaden 56, derefter Sadelmagervej 8 men fra 1921 bor de på Sadelmagervej 12.

1924-1933 Jens Peter Pedersen

I 1925 var boelsmand Jens Peter og Magdalene Petersen flyttet her til fra Kærvej 7.

1933- Sigurd Jørgen Lauritsen

Husmand Sigurd Jørgen Lauritsen (1907/1930 /1932 /1940) og Ane Johanne Sørensen (1908 /1925 /1932 /1940) blev gift i 1932 og købte gården i 1933. De fik sønnen Søren Jens Lauritsen (1937).

1942-1944 Niels Andersen Otte

Niels Andersen Otte og Elly Overgaard Kusk blev gift i 1942. De købte ejendommen og havde den to år, hvorefter de flyttede til Hyltgaarden. Sønnen Jens Peter Overgaard Otte (1943) er født på gården.

1944-1947 Georg Frederik Larsen

Gården har tilhørt Georg Frederik Larsen fra 1944 til 1984. Dog solgte de den i 1947 for at købe den tilbage i 1948.

Georg Frederik Larsen (1912) og Maren Bundgaard Nielsen (1912) blev gift i 1941 og fik børnene Erik Larsen (1946) og Svend Aage Larsen (1950).

 

Kommenter 08.02.2024

Folketælling

1906 1911 1925 1930 1940

Ejere

Realregister 54b, 47e Tingbog 54b

Kærvej