Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKærvej

 

Kærgården Kærvej 49

Stuehuset er opført i 1917.

1 / 6
2007
2 / 6
Ariel/Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095820
3 / 6
1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300025
4 / 6
Ca. 1920
5 / 6
Ca. 1916
6 / 6
1911

2007
1989 Ariel/Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095820
Hos Knud Andersen 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300025
Ca. 1920 Lokalhistorisk B5163. I 1921 bestod framilien af boelsmand Christen Jensen Kusk (1883 - 1959) og Bothilde Jensen Kusk f. Als (1890 - 1979) med børnene Villum Jensen Kusk (1910), Søren Jensen Kusk (1912), Gunnar Jensen Kusk (1914), Kristian Kusk (1917), Peter Kusk (1920) samt tyende Andersine Jørgensen (1898) og på aftægt Peter Laursen (1855) og Christine Laursen (1854).
Ca. 1916 Lokalhistorisk B2806. I 1916 bestod familien af Boelsmand Christen Jensen Kusk (1883 - 1959) og Bothilde Jensen Kusk (1890 - 1979) med børnene Villum Jensen Kusk (1910), Søren Jensen Kusk (1912), Gunnar Jensen Kusk (1914) samt tyende Anna Christensen (1899) og Jens Frost (1900) og militær Holm Jensen (1879).
1911 Lokalhistorisk B7488 B5623. I 1911 bestod familien af Boelsmand Christen Jensen Kusk (1883 - 1959) og Bothilde Kusk (1890 - 1979) med sønnen Villum Kusk (1910) og tjenestepigen Kristine Jensen (1891).

Før 1923 Kusk

Bothilde Als blev i 1910 gift med Christen Kusk. De boende en årrække på Kærgaard til de i 1923 overtog Mølsiggaard.

I 1921 bestod familien af Boelsmand Christen Jensen Kusk (1883 - 1959) og Bothilde Jensen Kusk (1890 - 1979) med børnene Villum Jensen Kusk (1910), Søren Jensen Kusk (1912), Gunnar Jensen Kusk (1914), Kristian Kusk (1917) og Peter Kusk (1920)

1925 - 1930 Pedersen

I 1925 - 30 bestod familien af landmand Ingemand Pedersen (1888 - 1961) og husbetyrerinde Agnes Kristense Larsen (1900 - 1983). Desuden boede Christine Laursen f. Hansen (1854 - 1936) og Jens Peter Laursen (1855) her på aftægt

Efter 1940 Ibsen Knudsen

I 1940 bestod familien af gårdejer Erik Ibsen Knudsen (1917) og Else Johanne Henriette Knudsen f. Kjeldsen (1920) med datteren Hennie Ibsen Knudsen (1940) samt medhjælper Jens Thomsen (1924).

Siden fik de Kaare Ibsen Knudsen (1943)

I 1971 blev staldene genopført efter brand. Aage Kragh Jensen købte gården i 1973. Fjerkræstald er tilføjet i 2011.

 

Kommenter 03.07.2022

Folketælling

1911 1916 1921 1925 1930 1940

Tingbog

matr. 20f

Kærvej